Milí veriaci,

 

Vysluhovanie sviatosti krstu v našej farnosti bude možné len v druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci. Mimo týchto dní sa sviatosť krstu vysluhovať nebude.

Oznamujeme, že 1. sv. prijímanie detí bude v našej farnosti dňa 13. mája 2023 o 11.00 hod. Prípravu začneme 09. januára 2023. V tento deň pozývame deti a ich rodičov na stretnutie o 19,00 hod. do pastoračného centra. Stretnutia s deťmi budú bývať každý pondelok o 19,00 hod v pastoračnom centre. Prihlasovať deti môžete do konca januára v sakristii kostola, potom už prihlasovať deti nebude možné!

Milí súbenci!

Na základe rozhodnutia Biskupskej konferencie Slovenska sa sobášne obrady v piatok konať už nebudú. 

 

Prípadné nejasnosti treba konzultovať s P. PhDr. Mgr. Marekom Vadrnom, ktorý má vo farnosti na starosti sviatostný život. t. č. 0948385586

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*