Milí veriaci,

Vysluhovanie sviatosti krstu v našej farnosti bude možné len v druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci. Mimo týchto dní sa sviatosť krstu vysluhovať nebude.

Oznamujeme, že 1. sv. prijímanie detí bude v našej farnosti dňa 11. mája 2024 o 11.00 hod. Prípravu začneme v pondelok  01. januára 2024. V tento deň pozývame deti a ich rodičov na stretnutie o 19,00 hod. do pastoračného centra. Stretnutia s deťmi budú bývať každý pondelok o 19,00 hod v pastoračnom centre. Prihlasovať deti môžete do konca januára v sakristii kostola, potom už prihlasovať deti nebude možné!

Milí súbenci!

Na základe rozhodnutia Biskupskej konferencie Slovenska sa sobášne obrady v piatok nekonajú!
 

Tento rok v októbri začneme prípravu na sviatosť birmovania, ktorá sa uskutoční v roku 2024. Prosím začnite sa prihlasovať už teraz posledný termín na prihlásenie je 10. 10. 2023, prihlášku si stiahnite TU.

 

Prípadné nejasnosti treba konzultovať s P. PhDr. Mgr. Marekom Vadrnom, ktorý má vo farnosti na starosti sviatostný život. t. č. 0948385586

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*