Liturgický kalendár
V pondelok je sviatok sv. apoštola a evanjelistu Jána
V utorok je sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov
V stredu je spomienka na sv. Tomáša Becketa, arcibiskupa a mučeníka
V sobotu je slávnosť Bohorodičky Márie, vždy Panny
Budúca nedeľu je 2. po narodení Pána
Úmysly sv. omší:      

Nedeľa
Slávnosť Sv. rodiny
26. 12. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Jozefa
Za +Štefana
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP, dary DS, pre Miroslava, Andrejku a ich rodinu
Pondelok 27. 12. 2021 08,00
18,00
Za BP pre Gabrielu
Za +otca Štefana
Utorok 28. 12. 2021 08,00
18,00
Za +Jaroslava
Za Ivonku Modrovskú a Darka
Streda 29. 12. 2021 08,00
18,00
Za +Annu
Za +Emíliu
Štvrtok 30. 12. 2021 08,00
18,00
Za +Evu Šuranovú
Za milosť pravého pokánia pre členov rodiny
Piatok 31. 12. 2021 08,00
16,00
Poďakovanie Pánu Bohu za celý rok – rodina  Ilenčíková
1. Poďakovanie Pánu Bohu za celý rok – rodina Manová
2. +Silvester Veselý
Sobota
Slávnosť PM Bohorodičky
01. 01. 2021 08,00
11.00
18,30
Za zdravie a BP pre Gabrielu
Za zdravie a BP pre Lukáška
Za zdravie a BP pre rodinu Holubcovú a Šálkovú
Nedeľa
2. nedeľa po narodení Pána
 
02. 01. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Milana a Juraja
Za +Štefániu Ebnerovú a za BP pre Filipa
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Naďu
 • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
 • Vo štvrtokpozývame na adoráciu Gethsemani o 21,00 hod.
 • Sobotná Fatimská pobožnosť nebude.
 • Rozhodnutím z 9. Novembra 2021 otec arcibiskup udelil dišpenz od povinnej účasti veriacich na území bratislavskej arcidiecézy na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky.
 • Sviatosť zmierenia udeľujeme už v spovednici v režime OP, ostatní individuálne. Kontakty na Pátra Faustína a Chryzostoma nájdete na stránke bazilikamarianka.sk.
 • Sväté omše v tomto čase streamujeme o 9,30 hod. každú nedeľu.
 • V piatok v posledný deň roka bude popoludňajšia sv. omša o 16,00 hod. aj s ďakovnou pobožnosťou.
 • Na sviatok PM Bohorodičky sú sv. omše 8,00. 11,00. 18,30.
 • Od prvého januára používame nový misál, zmeny, ktoré sa dotýkajú priamej účasti na omši vytlačíme a budú v laviciach.
 • Your email address will not be published. Required fields are marked *

  *