Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Hildegardu z Bingenu, pannu.
V stredu je spomienka na Najsvätejšie Meno Panny Márie
Vo štvrtok spomienka na sv. Jána Zlatoústeho, konštantínopolského arcibiskupa, učiteľa Cirkvi
V piatok je sviatok Povýšenia sv. Kríža
V sobotu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenskej
Budúca nedeľa je 24. cez rok

Úmysly sv. omší:

Slávnosť Narodenia Bohorodičky 9.09. 2018 8:00 Za BP pre Milana s rodinou
9:30 Sv. omša nie je
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Karola Zavarského
 
Pondelok
 
10. 09. 2018
 
08:00
 
Za BP a požehnanie manželstva a uzdravenie z choroby
18:00 Za +Rozália Jelačičová a zosnulí z rodiny
Utorok 11. 09. 2018 08:00 Za BP a požehnanie manželstva a uzdravenie z choroby
18:00 Za +Karolínu a Jozefa Jánošových
Streda 12. 09. 2018 8:00 Za BP a požehnanie manželstva a uzdravenie z choroby
18:00 Za +matku Máriu Polčíkovú
Štvrtok 13. 09.  2018 08:00 Za BP a požehnanie manželstva a uzdravenie z choroby
18:00 Za +Katarínu Farkašovú
Piatok 14. 09. 2018 08:00 Za BP a požehnanie manželstva a uzdravenie z choroby
18:00 Poďakovanie za dar sviatostného manželstva
Sobota 15. 09. 2018 08:00 Za BP a milosti pre všetkých členov rodiny
18:00 Za +Jozefa Lančariča a Antona Drobnicu
24. nedeľa cez rok 16.09. 2018 8:00 Za +Emila tarabu
9:30 Za +rodičov Holáskových
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre rodinu

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilika pútnické miesto.
Ďakujeme všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o pokojný priebeh výročnej púte k sviatku Narodenia Panny Márie
– ceterum autem …

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*