Liturgický kalendár
V utorok je spomienka na sv. Košických mučeníkov.
V stredu je sviatok Narodenia Panny Márie          
Budúca nedeľa  je 24. nedeľa cez rok
Úmysly sv. omší:       

Výročná púť 05. 09. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za +Františka, Angelu Liďákových
nebude
Za farníkov pútnikov a dobrodincov – Hlavná púť
Za BP a dary BSJ pre Michala v deň narodenín
Pondelok 06. 09. 2021 8,00
18,00
Za milosti pre rodinu Czereovú
Za +Jána
Utorok 07. 09. 2021 8,00
18,00
Za BP a vedenie v materstve a rodičovstve
Za +Jána Baláša
Streda 08. 09. 2021 8,00
18,00
Za +zdravie a BP pre Jozefa
Poďakovanie za milosť krstu a za vytrvalosť vo viere pre Beatku
Štvrtok 09. 09. 2021 8,00
18,00
Vďaka za Zuzku a ostatné deti
Za +Štefana Štefeka a rodinu
Piatok 10. 09. 2021 8,00
18,00
Za +Romana Tarinu
Za + Emila Tarabu
Sobota 11. 09. 2021 8,00
18,00
Za +Rudolfa Bieloviča a rodičov z oboch strán
Za +Eugéniu Dobošovú
24. nedeľa cez rok 12. 09. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za BP a ochranu pre Zuzanu s rodinou
Za +Máriu Vendekovú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov – Hlavná púť
Za +Máriu Čičilovú – 2. výročié
 • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Všetkých srdečne pozývame adorovať Pána Ježiša
 • Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
 • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
 • Ďakujeme všetkým čo nám pomohli pri organizácii tohtoročnej výročnej púte.
 • Od budúcej nedele končí prázdninový režim sv. omší a nedeľné sv. omše budú bývať o 8,00 9,30, 11,00 a 18,30 hod.
 • Na slávnosť Patrónky Slovenska budú sväté omše 8,00 11,00 a 18,30 hod.
 • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.
 • V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
 • Na návštevu sv. otca sa môžete zaregistrovať na stránke navstevapapeza.sk .
 • 09. 2021 na sv. omši o 18,00 hod si náš mladý brat Patrik obnoví svoje rehoľné sľuby v našej Kongregácii.
 • V sobotu 11. septembra 2021 o 17 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční v rámci duchovnej prípravy na návštevu Svätého otca Františka na Slovensku modlitbová vigília. Všetci ste srdečne pozvaní.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*