Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka,
V utorok je sviatok svätého Jána, apoštola a evanjelistu,
V stredu je sviatok svätých Neviniatok, mučeníkov,
V piatok je sviatok svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa,
Budúca nedeľa je slávnosť Panny Márie Bohorodičky, je to prikázaný sviatok,
Úmysly sv. omší:      

Slávnosť Narodenia
Pána – Vianoce
25. 12. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Sv. omša nebude
Za zdravie a BP pre Natáliu, Miriam, a Nikoletu a za +Jozefa
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +z rodiny
Pondelok
Sviatok sv. Štefana
26. 12. 2022 08,00
11,00
18,00
Za BP  a potrebné milosti pre Moniku (3é rokov)
Za +Evu a Miloslava a ich rodičov
Za +Štefana Zlocha a Štefana Bolgáča
Utorok 27. 12. 2022 08,00   
18,00
Za +Otta a Hermínu Znamenáčkových
Za BP a potrebné milosti pre babku Gabriela
Streda 28. 12. 2022 08,00
18,00
Za BP a potrebné milosti pre Danku a Ivana
Za +Jozefa a Máriu
Štvrtok 20. 12. 2022 08,00
18,00
Za +Adrianu Korelkovú a Zuzanu Haroštovú
Poďakovanie za milosť a prosba o ďalšiu pomoc
Piatok
Slávnosť sv. rodiny
30. 12. 2022 08,00
18,00
Za BP a zdravie pre Miriam, Nikoletu a Natáliu a za +Jozefa
Za BP a zdravie pre Miriam, Nikoletu a Natáliu a za +Jozefa
Sobota 31. 12. 2022 08,00
16,00
Poďakovanie za celý rok – Petra s rodinou
Za Pokoj v rodinách a vo svete
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 01. 01. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Sv. omša nebude
Za +Magdalénu
Za uzdravenie Márie
Za +rodičov Emila a Ľudmilu a brata Miloša
  • Ďakujeme rodine Bielikovej za prípravu tohtoročných jasličiek, sú veľmi pekné a tešia nás, ako aj pani Silvii, br. Patrikovi aj mladým mužom zo Zlatých Moraviec za umiestnenie vianočných stromčekov a výzdobu kostola.
  • omša o 8,00 hod. v nedeľu 25. 12. 2022 nebude.
  • V pondelok na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka budú sväté omše: o 8.oo, 11.oo, 18.30 hod
  • V piatok, na slávnosť Svätej rodiny, pozývame všetkych, najmä manželov, na večernú omšu, obnovíme si manželské sľuby počas Eucharistie.Vezmite so sebou svoje deti a vnúčatá.Nech je to pravá oslava rodinnej a manželskej radosti.
  • V sobotu vás pozývame na svätú omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách o 16.00 hod.O 18:00 nebude svätá omša.Po sv. omši vás pozývame na ďakovnú adoráciu, počas ktorej budeme ďakovať za uplynulý rok.
  • januára 2023 sv. omša o 8,00 hod. nebude sv. omše budú o 9.30, 11.00, 18.30 hod.
  • Adoračná kaplnka bude počas Vianoc zatvorená.Znovu otvoríme 9. januára.V tomto čase vás pozývame na adoráciu do nášho kostola.
  • P. Michał Krysztofowicz – správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*