Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka na sv. Štefana Uhorského kráľa.
V stredu je spomienka na sv. Helenu, cisárovnú.
V piatok je spomienka na sv. Bernarda z Clairvaux, opáta
V sobotu je spomienka na sv. Pia X., pápeža
Budúca nedeľa  je 21. nedeľa

Úmysly sv. omší:

Nanebovzatie PM 15. 08. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
Za BP a potrebné milosti pre Ivetku
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP a ochranu pre Slávu
Pondelok 16. 08. 2021 8,00
18,00
Za +Annu a manžela
Za zdravie a BP pre Máriu a jej rodinu
Utorok 17. 08. 2021 8,00
18,00
Za +Rudolfa Baruta
Za +Milana, Tomáša, Rozáliu Muškátových a František Lachkovič
Streda 18. 08. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za +Helenu Sedláčkovú
Štvrtok 19. 08. 2021 8,00
18,00
Za +Jána a Vlastu
Za poznanie Božej vôle a pomoc DS pre Kristínu
Piatok 20. 08. 2021 8,00
18,00
Za zdravie Janky
Za +rodičov, sestru a švagra
Sobota 21. 08. 2021 8,00
18,00
Za +rod. Chorvátovú, Kmeťovú, Danišovú, Bunákovú, Tabaliovú
Za za uzdravenie zranení od otca pre Ivonu
21. Nedeľa cez rok 22. 08. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
Za BP a potrebné milosti pre celú rodinu
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za krstných rodičov a ich rodiny
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Prosíme ešte aby ste venovali hodinu svojho času a prišli sa zapísať na konkrétnu hodinu adorácie
  • Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • Ďakujeme všetkým čo v piatok upratali baziliku.
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.
  • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese abuba.sk. Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.
  • V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
  • Po celom údolí sú na stromoch a lampách upevnené fľaše v ktorých sú feromóny na odháňanie diviakov. Prosíme Vás a by ste s nimi nemanipulovali.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*