V dňoch 9. a 10. Septembra sa uskutočnila výročná púť pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie. Hlavný program sa začal v sobotu o 10.00 hod., a už tradične ho otvárali gréckokatolíci z Bratislavy liturgiou sv. Jána Zlatoústeho. Hlavným slúžiteľom bol otec Vladimír Skyba, protosynkel (generálny vikár) bratislavskej gréckokatolíckej eparchie. S ním koncelebroval o. Chryzostom Marek Vadrna,CCG, kaplán baziliky.

Liturgiu sprevádzal zbor Chryzostomos z bratislavskej gréckokatolíckej katedrály Povýšenia Sv. Kríža, následne o 13. hodine sa konala slávnostná svätá omša v mimoriadnom rímskom ríte. Slúžil ju abbé Jozef Hutta slovenský kňaz z Francúzka, po svätej omši sa konala beseda s otcom Huttom na tému situácie katolíckej cirkvi vo Francuzku a v západnej Európe. Sobotný program vyvrcholil fatimskou pobožnosťou a svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol o. Chryzostom Krištof,OP dominikánsky kňaz a správca kostola Panny Márie Snežnej v Bratislave – Kalvárii.

Už tradične sobotné večerné bohoslužby patrili pútnikom zo susedných farností Záhorská Bystrica (sv.omša o 21.00) a Stupava (sv.omša o 23.00), ktorých viedli ich kňazi o. Ľudovít Pokojný a Mons. Félix Mikula. V nedeľu bola vrcholným bodom programu sv. omša o 11.00, ktorej hlavným celebrantom bol už tradične o. arcibiskup Stanislav Zvolenský, bratislavský metropolita. Veľmi peknú homíliu otca arcibiskupa o potrebe prijatia a o tom ako je nám v tom príkladom Matka Božia s otvorenou náručou svojej lásky, si môžete na našej stránke vypočuť. Spolu s otcom arcibiskupom koncelebroval o. Michał Kryzstofowicz,CCG, generálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov spolu s inými kňazmi.

Oslávili sme dôstojne narodeniny našej nebeskej Matky. Tento rok trochu v provizórnych podmienkach pretože sa rekonštruuje priestor lurdskej jaskyne a kaplnka sv.Studne, no o to viac sme vďační za pokojný a dôstojný priebeh celej akcie a ďakujeme všetkým, ktorí sa o to akýmkoľvek spôsobom pričinili. Zvlášť chceme poďakovať dobrovoľníkom, mladým rodinám z nášho farského spoločenstva, ktorí sa starali o to aby hosťom nič nechýbalo a o organizáciu rôzneho druhu. Ďakujeme speváckemu zboru baziliky za sprevádzanie nedeľnej liturgie a v neposlednom rade všetkým pútnikom za ich prítomnosť, modlitby a akúkoľvek podporu najstaršieho pútnického miesta na Slovensku.

Fotky z púte:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*