Srdečne Vás pozývame na stretnutie s našou matkou Máriou 

Program púte 

PIATOK 11.9.2020

18:00 Svätá omša pre mládež v bazilike 

19:00 Večer Božieho Milosrdenstva, adorácia modlitba Korunky k BM, možnosť prijať sviatosť zmierenia 

 

SOBOTA 12.9.2020

8:00 Svätá omša v bazilike 

10:00 Gréckokatolícka svätá liturgia v bazilike 

12:00 Modlitba posvätného ruženca a prednáška na Mariánsku tému v bazilike

15:00 Sv. Omša na nádvorí baziliky a prenesenie relikvií sv. Teodory 

17:00 Vešpery v bazilike (sprevádza Chorus augustini, mužský zbor baziliky) 

18:00 Tešiteľská krížová cesta na Kalvárii 

20:00 Svätá omša – farnosť Záhorská Bystrica 

21:30 Svätá omša – farnosť Stupava 

 

NEDEĽA 13.9.2020

8:00 Svätá omša v bazilike 

9:30 Svätá omša v bazilike 

11:00 Svätá omša v bazilike pre rodiny 

14:00 Ruženec, loretánske litánie, korunka k Božiemu Milosrdenstvu, požehnanie pútnikov a devcionálií

18:30 Svätá omša v bazilike

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*