Liturgický kalendár:

V utorok je spomienka na  sv.  Dominika Guzmána, kňaza a rehoľníka.
V stredu je sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a rehoľníčky, patrónky Európy.
Vo štvrtok je sviatok sv. Vavrinca, archidiakona, mučeníka
V piatok je spomienka na sv. Kláru, pannu.
Budúca nedeľa je 19. Cezročná.

Premenenie Pána 06. 08. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Za blahorečenie P. Jozefa Litomiského
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Mareka k narodeninám
Pondelok 07. 08. 2023 08,00
18,00
Ku cti Boha Utca
Za BP a milosti pre vnúčatá Jakubka, Terezku, Kristínku a Dávidka
Utorok 08. 08. 2023 08,00
18,00
Za +Antóniu, Viliama, Annu a ostatných z rodiny
Za + z rodiny Hubinskej
Streda  09. 08. 2023 08,00
18,00
Za +manžela a otca Jána
Za +Annu a  Arnolda Švajdlenkových, Annu a Jaroslava Besedičových
Štvrtok 10. 08. 2023 08,00
18,00
Za +Štefana a ostatných z rodiny
Za BP a milosti pre rodinu Löflerovú a Martina
Piatok 11. 08. 2023 08,00
18,00
Za BP pre Kláru
Za +Jaroslava Turanského a rodičov z oboch strán
Sobota 12. 08. 2023 08,00
18,00
Za +Františka a Annu
Za +Mariána Kubalca a rodičov
19.cezročná nedeľa 13. 08. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Za Evu a Adrianu
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov, krstných, starých rodičov z oboch strán a Ladislava
  • Pozývame vás na popoludňajšiu pobožnosť do našej baziliky o 14.30 hod. Bude mať novú podobu – na úvod sa pomodlíme Loretánske litánie a po nich sa pomodlíme Novénu k našej Tálskej Panne Márii a o 15,00 korunka k Božiemu milosrdenstvu.
  • Od pondelka počas celého mesiaca budú v našom kostole špeciálne bannery približujúce život a osobu prvého tešiteľského farára v Marianke – pátra Jána Polakoviča. Je tiež spoluzakladateľom našej Kongregácie. Bližšie informácie o pripravovaných oslavách zverejníme koncom mesiaca.
  • Pripravili sme pre Vás špeciálne triptychy s našou Tálskou Pannou Máriou a jej obrazom metódou 3D. V predaji sú aj mariánske sviece a malé oltáriky s našou Madonou. Kúpou týchto devocionálií chceme prispieť k rozvoju našej svätyne. Devocionálie si môžete zakúpiť v sakristii po každej svätej omši.
  • Do pozornosti dávame audioknihu exhortácie Svätého Otca Františka Gaudete et exsultate o povolaní k svätosti, ktorú pripravil koordinačný tím Federácie Regnum Christi v Bratislave. Audioknihu nájdete v streamovacej službe Soundcloud na účte s názvom „Regnum Christi Bratislava“ alebo si môžete  naskenovať QR kód umiestnený na plagáte na výveske.
  • Bratia a sestry v kaplnke sv. Studne sme vysušili murivo, a sanovali trhliny, odstránili starú podlahu, a vlhké murivo zvonka i zvnútra. Nastal čas konať a pustiť sa do ďalšej. etapy. Začneme postupne najprv reštaurovaním fresiek na vonkajšej strane kaplnky. Rozpočet na tieto práce je 25 tis. eur a doteraz vďaka štedrým darom máme niečo vyše 17 tis. eur. Prosíme vás o pomoc a zároveň aj vyzývame aby sme si spoločne kaplnku opravili. Vaše dary posielajte na náš transparentný účet v Slovenskej sporiteľni IBAN SK3109000000005111209678, ktorý už poznáte z čias rekonštrukcie studničky. Za každý aj najmenší dar ĎAKUJEME!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*