Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na Preblahoslavenú Pannu Máriu, Matku Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
V sobotu je spomienka na sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.
Budúca nedeľa je Najsv. Trojice.

Úmysly sv. omší:       

Zoslanie Ducha Svätého 28.05.2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za dary DS pre rodinu Milana a Tatiany
Za BP pre Matúša
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov (za zdravie a BP
pre Moniku- 50 rokov života)
Za +Jána Bubniča a dcéru Silviu
Pondelok 29.05.2023 08,00
18,00
Za +babku a dedka
Za +Jána Bubniča a dcéru Silviu
Utorok 30 05.2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Alžbetu
Za +rodičov a starých rodičov z oboch strán
Streda  31. 06. 2023 08,00
18,00
Za Poďakovanie za 14 rokov kňazstva
Za pokoj vo svete a v rodinách
Štvrtok 01.06.2023 08,00
18,00
Poďakovanie za dar manželstva a prosba o BP pre Zuzku a Michala
Za kňazské a rehoľné povolania
Piatok 02.06.2023 08,00
18,00
Za +Jozefa
V duchu vynáhrady Božskému srdcu Ježišovmu
Sobota 03.06.2023 08,00
18,00
Za +Vladimíra
Za +Blanku a Jána Zodlových a starých rodičov Neuwierthových
Slávnosť Najsvätejšej Trojice 04.06.2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodičov Straškových a brata
Sv. omša nebude
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a zdravie pre mamičku a bábätko
  • Dnešnou nedeľou sa v Cirkvi končí veľkonočné obdobie. Od pondelka sa začína cezročne obdobie.
  • Aj dnes vo všetkých našich tešiteľských kláštoroch začíname novénu na príhovor nášho zakladateľa – Jozefa Litomiského. Pozývame vás k jednote a modlitbe s nami.
  • Dnes pri svätej omši o 11.00 hod. bude v našej bazilike ustanovený podľa obradu za nového mimoriadneho vysluhovateľasvätého prijímania pán Miroslav Čičila.
  • V stredu – posledný deň v mesiaci vás pozývame na večernú svätú omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách. Po omši sa na tento úmysel pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva pred Sviatosťou oltárnou.
  • V tomto týždni je prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za povolania. Prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. Pri večernej sv. omši budeme podávať sväté prijímanie pod oboma spôsobmi, prvásobota, Fatimskú pobožnosť začíname o 15.00 hod.
  • Prosíme všetkých prihlásených pútnikov na púť do Francúzska o doplnenie chýbajúcich údajov (7 osôb) a taktiež o doplatenie zostatku ceny púte do utorka (16 osôb).
  • Na budúcu nedeľu vás pozývame na Jarnú púť. Svätej omši o 11.oo hodine bude predsedať Mons. Peter Beňo, pomocný biskup nitrianskej diecézy. Svätá omša teda o 9.30 v našej bazilike nebude.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*