Liturgický kalendár:
V utorok  je spomienka na sv. Silvestra, pápeža.
V stredu je slávnosť Panny Márie Bohorodičky.
Vo štvrtok je spomienka na sv. Gregora Naziánskeho Bazila Veľkého.
V piatok je spomienka na  najsv. Mena Ježiš.
V sobotu je spomienka sv. Neviniatok, mučeníkov
Budúca nedeľa je 2. Nedeľa po Narodení Pána.

Úmysly sv. omší:

Nedeľa Svätej rodiny 29.  12. 2019 8:00 Za BP pre Milana, Tatianu a deti
9:30

11:00

Za BP, dar lásky, odpustenia, zmierenia a vzájomnej modlitby za rodiny
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Katarínu a Jána Záhradníčkových a starých  rodičov Alžbetu a Štefana
Pondelok 30 12. 2018 08:00 Za zdravie a BP pre rodinu
8:00 Za +Ľubomíra Stareka a +rodičov z oboch strán
Utorok 31. 12. 2018 08:00 Za +Štefana a rodičov
16:00 Za vnútorné uzdravenie pre Petra a Luciu
Streda 01. 12. 2019 08:00
9:30
11:00
Sv. omša nebude
Za BP a dary DS pre Milana
Za +mamu Zdenku a BP pre Jána
18:30 Za dar nového života pre Silviu a Roba
Štvrtok 02. 12.  2019 08:00 Za +Katarínu, mamičku a otecka
18:00 Za Milosť prijatia Božej vôle pre Klaudiu, Přemyslava, Patrika, Milenu, Evu Veroniku a Natali
Piatok 03. 12. 2019 08:00 Za otvorené srdce pri prijímaní BP pre Anetu, Martina, Editu, Mariána a ich rodiny
18:00 Za +rodičov a príbuzných z oboch strán
Sobota 04. 12. 2019 08:00
18:00
Za +Františka
Za +Máriu, Teréziu a Antóniu
Nedeľa Svätej rodiny 05.  12. 2019 8:00 Za +Jozefa Radačovského – výročná
9:30
11:00
Za +Dominika
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Poďakovanie za dar manželstva Vierky a Tomáša

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok tešiteľská adorácia getsemanská hodina nebude.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur. Dostupná znova je ikona mariatálskej Madony, a aj knižka rok s Tešiteľmi, všetko to môžu byť pekné darčeky pod stromček. Členovia spolku sv. Vojtecha si môžu prísťdo sakristie pre podielové knižky.
– Na silvestra bude popoludňajšia sv. omša o 16, 00 hod. spojená s poďakovaním za uplynulý rok.
– V utorok 31. decembra 2019 bude o 16.00 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Všetci sú srdečne pozvaní.
Tiež pozývame všetkých veriacich na novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky v stredu 1. januára 2020 o 10.30 hod. ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
– V prvý štvrtok v mesiaci sa osobitne modlíme za kňazské a rehoľné povolania
– Tento týždeň je prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami, po sv. omši v piatok bude pobožnost.
– V sobotu je Fatimská sobota začiatok programu je 14,00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*