Liturgický kalendár

V utorok je spomienka na sv. Justína, mučeníka
Vo štvrtok je slávnosť Božieho Tela
V sobotu je spomienka na sv. Bonifáca, biskupa
Budúca nedeľa  je 10. cez rok

Úmysly sv. omší:

Nedeľa Najsvätejšej Trojice 30. 05. 2021 8,00

9,30
11,00
18,30
 

Za BP, uzdravenie, oslobodenie pre syna
nebude
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Romana
Pondelok 31. 05. 2021 8,00
18,00
Poďakovanie za dar kňazstva
Za +starých rodičov Amáliu a Jozefa
Utorok 1. 06. 2021 8,00
18,00
Za +brata a rodičov a ostatnú rodinu
Za BP, dar DS a potrebné milosti pre Sofiu, Emku, Matúška, Simonku , Tomáša a Tea
Streda 02. 06. 2021 8,00
18,00
Za +Pavla
Za BP a potrebné milosti a poďakovanie za dar života
Štvrtok 03. 06. 2021 8,00
18,00
Za BP pre Lýdiu a rodinu
Za +krstných rodičov
 
Piatok 04. 06. 2021 8,00
18,00
Ku cti BSJ a BP pre rodinnu
Za +rodičov Blanku a Jána Zodlových a ost.+z rodiny
Sobota 05. 06. 2021 8,00
18,00
Na úmysel NSPM
Poďakovanie za rodičov a svokrovcov
Nedeľa Najsvätejšej Trojice 06. 06. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za blahorečenie O. Jozefa Litomiského
Za rodinu Dobrú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za zdravie Bo a dary DS pre Katku
  • Dnes je v našej farnosti tradičná trojičná púť sv. omšu o 11.00 slávi P. Milan Toman, SVD.
  • Vo štvrtok je slávnosť Božieho Tela, po sv. omši je adorácia až do 22, 00 hod, procesia nebude.
  • V piatok je prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. Po večernej sv. omši prvopiatková pobožnosť.
  • V sobotu Vás pozývame na Fatimskú sobotu, začiatok programu je o 15,00
  • Pozývame na krátku adoráciu vždy pol hodinu pred sv. omšou.
  • V nedeľu v našej Kongregácii budeme sláviť spomienku na 65. výročie úmrtia (narodenia pre nebo) nášho zakladateľa P. Jozefa Litomiského. Prosíme vás aby ste sa k nemu modlili a prípadné milosti obdržané na jeho príhovor nám oznámili. V zadnej časti kostola nájdete obrázky s modlitbou a novénu na jeho príhovor. Viac info na www.tesitelia.sk.
  • Od pondelka sa zmenili obmedzenia týkajúce sa počtu ľudí v kostole, podľa novej smernice môže kostol obsiahnuť 50% kapacity.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*