Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka na sv. Cecíliu, pannu a mučenicu.
V utorok je spomienka na sv. Klementa I., pápeža a mučeníka.
V stredu je spomienka na Ondreja Dung-Lak a spoločníkov, vietnamských mučeníkov.
Vo štvrtok je spomienka na sv. Katarínu Alexandrijskú, pannu a mučenicu
Budúca nedeľa  je 1. adventná nedeľa.

Úmysly sv. omší:      

Nedeľa Krista Kráľa 21. 11. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za BP a ochranu počas celého roka
Za +Annu Jarinovú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP pre krsňatá Samuela, Róberta a Janku
Pondelok 22. 11. 2021 8,00
18,00
Za BP pre rodinu
Za odprosenie urážok BSJ v rodine
Utorok 23. 11. 2021 8,00
18,00
Za +Juraja a rodičov z oboch strán
Za zdravie a pokoj pre rodinu Novákovú
Streda 24. 11. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Poďakovanie za spoločný manželský život a za BP
Štvrtok 25. 11. 2021 8,00
18,00
Za BP pre Alžbetu Jamborovú a Alžbetu Žilinekovú
Za +z rodiny Chrapovičovej a Krásnohorskej
Piatok 26. 11. 2021 8,00
18,00
Za +Jána a Máriu Murányiových
Za +starých rodičov Slovačkových
Sobota
 
27. 11. 2021 8,00
18,00
Poďakovanie za 50 rokov života
Za dar DS pre Milana
1. adventná nedeľa 28. 11. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za +rodičov Máriu a Emila Maškových
Za +Máriu a Mateja Prokopových
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Pavlínu a Júliusa Melekových
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Všetkých srdečne pozývame adorovať Pána Ježiša. Prosíme vás aby ste sa chodili zapisovať na jednotlivé hodiny na adoráciu. Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá. V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
  • Rozhodnutím z 9. Novembra 2021 otec arcibiskup udelil dišpenz od povinnej účasti veriacich na území bratislavskej arcidiecézy na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky.
  • Sviatosť zmierenia od pondelka budeme udeľovať individuálne, Kontakty na Pátra Faustína a Chryzostoma nájdete na stránke bazilikamarianka.sk, prosím ozývajte sa nám keď chcete spoveď, alebo individuálne prijať Eucharistiu.
  • Na 1. adventnú nedeľu sa koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Aj tento rok môžete Bratislavskú arcidiecéznu charitu podporiť online. Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.
  • Od soboty večenej omše budeme požehnávať adventné vence, môžete si ich doniesť a položiť pred oltár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*