Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka na sv. Klimenta, pápeža a mučeníka
V utorok je spomienka na sv.  Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov
V stredu je spomienka na sv. Katarínu z Alexandrie, pannu a mučeníčku
Budúca nedeľa je 1. adventná
Úmysly sv. omší:

Nedeľa Krista kráľa 22. 11. 2020 08:00
09:30
11:00
17:00
18:30
Za +Jozefa a Annu
Za +syna Jozefa Radačovského
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za uzdravenie Matky a syna
Za BP a uzdravenie Žofie a Richarda
 
Pondelok
 
23. 11. 2020
 
08:00
18:00
Za zdravie a BP pre Dominiku
Za obrátenie rodičov Máriu a Miroslava a šťastnú hodinu smrti
Utorok 24. 11. 2020 08:00
18:00.
Za BP pre manželov Silviu a Roba
Za BP pre sestru Katarínu
Streda 25. 11. 2020 08:00
18:00
Za +Margitu
Za +otca Jozefa
Štvrtok 26. 11.  2020 08:00
18:00
Za +Grétu a Milana
Za dary DS pre Milana
Piatok 27. 11. 2020 08:00
18:00
Za +rodičov a ostatných z rodiny
Za BP, milosti a vnútorné uzdravenie pre Jozefa
Sobota 28. 11. 2020 08:00
18:00
Za BP a zdravie pre Máriu a rodinu
Za +Hermínu – 1. výročie
1. adventná nedeľa 29. 11. 2020 08:00
09:30
11:00
17:00
18:30
Za +rodičov Gajolových
Za +Igora a Jaroslavu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Oľgu
Za +starých rodičov Slováčkových
  • V nedeľu o 14.30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Vo štvrtok pozývame po svätej omši na adoráciu za kňazov a o 21.00 hod pozývame na tešiteľskú Getsemanskú hodinku.
  • Naďalej treba dodržiavať hygienické predpisy, ako nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, odstupy a znak pokoja len náznakom.
  • Streamovať sv. omše budeme každý večer aj v nedeľu o 09,30 hod.
  • V nedeľu, 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Arcidiecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke:precharituba.sk. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.
  • Od pondelka 23. 11. je možné zapisovať úmysly sv. omší na budúci rok.
  • Na budúcu nedeľu budeme pri každej sv. omši svätiť adventné vence, treba ich pred oltár priniesť pred sv. omšou.
  • Od pondelka 30.11. sa po ranných omšiach namiesto otčenáš, zdravas… budeme modliť exorcizmus k sv. Michalovi archanjelovi, texty nájdete v kostole.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*