Liturgický kalendár
V stredu je v našom chráme spomienka na sv. Theodoru, pannu a mučedníku
Vo štvrtok  je spomienka na sv. Katarínu Sienkú, pannu, učiteľku Cirkvi, patrónku Európy.
V piatok je spomienka na sv. Pia V., pápeža
Budúca nedeľa je 5. veľkonočná
Úmysly sv. omší:

4. veľkonočná nedeľa 25. 04. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za +Helenu (22)
Za milosť dobrého sprevádzania pre rodinu
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za Marcelu a Jozefa
 
Pondelok 26. 04. 2021 8,00
18,00
Za +Helenu (23)
Za Jána
Utorok 27. 04. 2021 8,00
18,00
1.     Za +Helenu (24)
2.     Za BP pre Adelu
Za BP a milosť obrátenia pre Juraja a celú rodinu
Streda 28. 04. 2021 8,00
18,00
Za +Helenu (25)
Za BP a zdravie, požehnanie a milosti pre Petra a Lenku
Štvrtok 29. 04. 2021 7,00
18,00
Za +Helenu  (26)
Za súrodencov Mária a Emmu
 
Piatok 30. 04. 2021 8,00
18,00
Za +Helenu (27)
Za +Bohuša Vilíma
Sobota 01. 05. 2021 8,00
18,00
.
Za +Helenu (28)
Za potrebné milosti v hodine smrti
5. veľkonočná nedeľa 02. 05. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za +rodinu Krajčírovú
Za BP pre Pavla
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
1.     Za +Vladimíra a Jozefa
2.     Za +Helenu (29)
 
  • Dnešnou je zbierka na seminár, všetkým šľachetným darcom Pán Boh odmeň.
  • Pri vstupe do kostola je potrebné si dezinfikovať ruky.
  • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty FFP2 respirátorom.
  • Sväté prijímanie sa na základe reskriptu KBS podáva do rúk – je to príkaz.
  • Kapacita nášho kostola je 37 ľudí. Deti do 10 rokov sa do tohoto počtu nerátajú.
  • Vo štvrtok adorácia Getsemani bude hneď po sv. omši. Vo štvrtok bude výnimočne sv. omša o 7.00 hod. Pozývame na krátku adoráciu vždy pol hodinu pred sv. omšou.
  • Birmovka sa bude konať 8. mája tohto roku, birmovať príde pán pomocný biskup Jozef Haľko. Prosíme tých čo sa ešte nenahlásili, nech sa ozvú P. Faustínovi alebo P. Marekovi. Nácvik obradu bude v piatok 7. 05. 2021 o 16,00 hod. Účasť na nácviku je povinná pre všetkých birmovancov!
  • V sobotu je prvá sobota o 15,00 hod. sa bude konať tradičná fatimská pobožnosť.
  • Pápež František pozýva všetkých veriacich na dennú modlitbu ruženca cez celzhmjý máj za odvrátenie pandémie.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*