Liturgický kalendár:
V piatok je spomienka na sv. Anzelma z Cantenbury, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Úmysly sv. omší:

Nedeľa Božieho milosrdenstva 16. 04. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a dary DS pre rodinu
Za BP pre rodinu Milana a Tatiany
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
Poďakovanie za 40 manželstva Jána a Ivety
Pondelok 17. 04. 2023 08,00
18,00
Za +Valtera
Za záchranu manželstva
Utorok 18. 04. 2023 08,00
18,00
Za živú vieru pre deti a krstné deti
Poďakovanie za dar krstu a prosba za milosti pre Lili
Streda  19. 04. 2023 08,00
18,00
Za BP pre Romana – 55. narodeniny
za BP a požehnanie pre celú rodinu
Štvrtok 20. 04. 2023 08,00
18,00
Za potrebné milosti pre Alexandru
Poďakovanie za dar krstu a prosba za milosti pre Miroslava
Piatok 21. 04. 2023 08,00
18,30
Za zdravie a BP pre Jozefínu
za +Jaroslavu Vargovú
Sobota 22. 04. 2023 08,00 
18,00
Za BP pre Annu
Ku cti Ducha Svätého
3. Veľkonočná nedeľa 23. 04. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Magdu a Viktora
Za BP pre Mišku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a zdravie pre Zuzanu a Tomáša
  • Dnes popoludní o 14,30 budú litánie k Panne Márii, korunka k BM a požehnanie.
  • Dnešná Nedeľa Božieho milosrdenstva sa nazýva Biela nedeľa. Ježiš prisľúbil Sestre Faustíne, že každý, kto sa v tento deň vyspovedá, dostane odpustenie hriechov aj trestov. A dnes v Cirkvi sa začína Týždeň Božieho milosrdenstva.
  • apríla vo Włocławku – v provinciálom dome našej Kongregácie pod vedením biskupa Krzysztofa sme ukončili Jubilejný Rok našej Kongregácie.
  • Zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme bola v našej farnosti 1956,21. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme
  • Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.5.2022. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou.
  • Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 20. apríla 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*