Liturgický kalendár
3. veľkonočná nedeľa
Úmysly sv. omší:

 
Nedeľa Milosrdenstva
 
11. 04. 2021
 1.

2.

3.

4

Za BP a dary DS pre rodinu

Za BP a požehnanie pre rod

Za farníkov pútnikov a dobrodincov

Za +Helenu (8

Pondelok 12. 04. 2021 1.
2.
Za +rodičov a súrodencov Petríkových
Za +Helenu (9)
Utorok 13. 04. 2021 1.
2.
Za +Helenu (10)
Za uzdravenie Silvie Bakitovej, Mateja, Adama, Adriany a Natálie
Streda 14. 04. 2021 1.
2.
Za +Helenu (11)
Za BP a milosti pre Petra
Štvrtok 15. 04. 2021 1.
2.
Za +Helenu  (12)
Za zdravie a BP pre rodičov Soňu a Jozefa
 
Piatok 16. 04. 2021 1.
2.
Za +Helenu (13)
Poďakovanie za dar manželstva Milana a Tatiany
Sobota 17. 04. 2021 1.
2.
Za +Helenu (14)
Za +Jozefa Cibíka a za BP a zdravie pre Annu Cibíkovú
3. veľkonočná nedeľa 18. 04. 2021 1.
 
Za +Júliusa a Magdalénu
Za +Helenu (15)
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +z rodu
 
  • Dnešnou nedeľou sa začína týždeň milosrdenstva. Preto by sme radi chceli uctiť Boha v tomto tajomstve a dokončiť oltár Božieho milosrdenstva. Jedným z najdôležitejších komponentov bude relikviár sv. Faustíny, ten ale má cenu 2000 eur, preto by sme vás chceli poprosiť o pomoc a váš milodar. Tento môžete nechať v pokladnici v obálke s nápisom relikvie, alebo poukázať na tento účel milodar na číslo farského účtu, ktorý sa nachádza na stránke bazilikamarianka.sk

 

  • Na základe iniciatívy našich otcov biskupov si dnes o 12.00 10 minútovým zvonením uctíme obete choroby spôsobenej koronavírusom, zároveň si týmto spôsobom uctíme aj prácu a obetu zdravotníkov v každej línii.

 

  • Od pondelka do konca mesiaca nebudeme vysielať prenosy sv. omší, trpezlivo čakáme na otvorenie našich kostolov a tento čas chceme využiť na prípravu na pastoračné povinnosti ktoré nás čakajú. So sviatosťou zmierenia a podávaním Eucharistie sme Vám k dispozícii denne.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*