Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Antona Paduánskeho, kňaza a rehoľníka
Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.
Budúca nedeľa je 12. v cezročnom období.
 
Úmysly sv. omší:      

Najsvätejšej Trojice 12. 06. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za zdravie BP a potrebné milosti pre Martu
Sv. omša nebude
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +rodinu Smolkovú
Pondelok 13. 06. 2021 08,00
18,00
Za +Antona, Jozefa a Štefániu Hovorkových
Za zdravie a dary DS pre Annu
Utorok 14. 07. 2021 08,00   
18,00
Poďakovanie za zdravie a BP
Za +Štefana Zlocha
Streda 15. 06. 2021 08,00
18,00
Za +rodinu Šuttovú a Knita
Za +Štefana, manželku Máriu a rodičia z oboch strán
Štvrtok 16. 06. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Dominika
Za zdravie a BP
Piatok 17. 06. 2021 08,00
18,00
Za +rodičov Žofiu a Juraja a súrodencov
Za rodinu Šafárikovu a Starekovú
Sobota 18. 06. 2021 08,00
18,00
Za BP pre rodinu Foltanovú
Za život a lásku pre Anislavu a andreja, Silviu, Mateja a ich deti
12. nedeľa cez rok 19. 06. 2021 08,00

09,30
11,00
18,30

Za dar viery a obrátenie syna Tomáša
Za +Milana a Gizelu
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +rodinu Čajanovú
  • Dnes popoludní o 14, 30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Pozývame Vás na tradičnú púť ku cti Najsvätejšej Trojice.Slávnostnej Eucharistii o 11.00 hod. bude predsedať P. Tomasz Prajzendanc, náš spolubrat zo Zlatých Moraviec.Preto dnes svätá omša o 9.30 hod. nebude.
  • Ďakujeme všetkým, čo v piatok upratovali baziliku.
  • Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.Sväté omše budú v našom kostole o 8.00 a 18.00 hod.Po večernej omši pozývame na eucharistickú procesiuk štyrom oltárom: pri Božskom Srdci Ježišovom, Svätej studni, Lurdskej jaskyni a kaplnke sv.Prosíme o pomoc pri príprave oltárov ženy z biblických stretnutí, Spoločenstvo Dobrého pastiera a našu farskú Charitu.Pozývame aj deti, aby sypali kvety.Preto prosíme rodičov o pomoc pri obstaraní malých košíkov pre svoje ratolesti, v ktorých budú mať kvietky.Aby sme mali kvetov dostatok, prosíme Vás o pomoc pri ich zabezpečení. Domáce ruže či iné lupienky kvetov je možné priniesť do sakristie od pondelka do stredy po večernej omši.Organizačné stretnutie bude v stredu o 19.00 v našom kláštore po večernej omši.Vo štvrtok večer nebude adorácia Sviatosti oltárnej ani Gethsemanská hodinka.
  • V piatok zažije naša Kongregácia veľkú radosť.V domove pre bezdomovcov, ktorý prevádzkujú naši spolubratia v Poľských Pempiciach pri Vroclave, náš otec generál vyhlási nového patróna Kongregácie – sv.Brat Alberta Chmielowského.Sväté omše s predstavením postavy tohto svätca budeme slúžiť aj v Marianke a Zlatých Moravciach. Touto cestou vás chceme pozvať k spoločnej radosti, ktorá plynie z Jubilejného roka, ktorý naša Kongregácia slávi.Každý účastník Eucharistiedostane pamätný leták pripravený pri tejto príležitosti.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí v poslednom období finančne podporili našu žiadosť o kúpu a inštaláciu nového kotla.K celkovej sume nám chýba necelých 2000 eur.Každú nedeľu slúžime za vás svätú omšu o 11.00.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*