Liturgický kalendár:

V stredu je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
V piatok je spomienka sv. Jozefa, robotníka
V sobotu je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Úmysly sv. omší pri priamych prenosoch bohoslužieb na  FB Bazilika Marianka:

 

3. veľkonočná nedeľa 26.  04. 2020 18:00
 1. Za + Júliusa a Magdalénu
 2. Za + rodičov, bratov, st.rodičov z oboch strán
 1. Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
 1. Za + Františku a Jozefa Šimkových, rodičov z oboch strán a dcéry Zuzanu a Máriu
Pondelok 27. 04. 2020 18:00
 1. Za +Rudolfa, Albínu a Olivera
 1. Za zdravie a BP pre Adelu a rodinu 
Utorok 28. 04. 2020 18:00
 1. Za + Augustína a Anastáziu Zlochových
 1. Za BP a dary Ducha Svätého pre manželov Petra a Lenku
Streda  29. 04. 2020 18:00
 1. Za + Štefana Zlocha
 1. Za BP, milosti a dary Ducha Svätého pre Andrejku
Štvrtok 30. 04.  2020 18:00
 1. Za + rodičov a súrodencov
 2. Za obrátenie v rodine
Piatok  01. 05. 2020 18:00
 1. Za + Annu a Františka Valčekoví, deti, rodinu Pláteníkovú a Karolína Jakubová, príbuzní a predkovia
 2. Za dar živej viery pre rodinu Frolovú
Sobota 02. 05. 2020 18:00
 1. Za obrátenie a Božie požehnanie pre Pavla 
 2. Za + Vladimíra
4. veľkonočná nedeľa 03. 05. 2020 18:00
 1. Za + rodinu Dobrú, Řezníčkovú a Krajčírovú
 2. Poďakovanie za dožitých 70 rokov a BP pre Petra
 1. Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
 2. Za + Petra Rovenského a ostatných z rodiny

 

Kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu od 9,00 hod. Do 17,00 hod. 
– Na svätých omšiach sa budeme stretávať cez internet. Od zajtra každý večer o 18, 00 hod vrátane nedele, budeme všetci traja slúžiť spoločne svätú omšu, ktorú budeme streamovať na stránke bazilikamarianka.sk a na facebookovej stránke Bazilika Marianka. Samozrejme objednané úmysly svätých omší odslúžime!
– Sväté spovede len v prípade nutnosti a individuálne.
– Pohreby bez svätej omše
– Ohľadne pohrebov, sv spovedí a zaopatrovaní chorých alebo zomierajúcich sa obráťte na tel číslo: 0948385586 
(P. Dr. Chryzostom Marek Vadrna,CCG)

– Pri vchode do kostola je dezinfekčný prostriedok na ruky, prosím, použite ho.
– Vo štvrtok sa modlíme za duchovné povolania
– V piatok je prvý piatok v mesiaci, od piatka na začiatku sv. omše sa budeme modliť Loretánske litánie počas celého mesiaca máj
– V sobotu 17:15 hod. začneme prenos modlitbami Fatimskej soboty
– Na budúcu nedeľu je nedeľa Dobrého pastiera

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*