Liturgický kalendár:          

V pondelok je slávnosť Panny Márie Bohorodičky.
V utorok je spomienka na sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho.
V stredu je spomienka na Najsvätejšie meno Ježišovo.
V sobotu je slávnosť Zjavenia Pána.
Budúca nedeľa je Druhá nedeľa po narodení Pána.

Úmysly sv. omší:

NEDEĽA SV. RODINY 31.12.2017 8:00 Za + Jozefa Prvoniča
9:30 Za BP a milosti pre celú rodinu
11:00

16:00

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov

Za BP pre manželov Lenku a Petra

Pondelok 01.01. 2018 08:00 Z BP pre Alžbetu a Michala
09:30

11:00

18:30

Za +rodičov a sestru Jarku

Za +rodičov Amáliu a Ladislava

Za +Dušana a Katarínu Častulíkových

Utorok 02.01. 2018 08:00 Za +sr Demetriu
18:00

 

Za +Jozefa a Antóniu Novákových
Streda 03.01. 2018 8:00 Za  zdravie a BP pre rodinu Kráľovičovú
18:00 Za  zdravie a BP pre Milana
Štvrtok 04.01. 2018 8:00 Poďakovanie za 40 rodkov života za BP a dary Ducha Sv.
18:00 Za chorého syna Mariana
Piatok 05.01. 2018 8:00 Za +sestru Deodatu
18:00 Ku cti BS za živú vieru v rodine
Sobota

ZJAVENIE PÁNA

06.01.2018 08:00 Za +sestru Dionýziu
09:30

11:00

18:30

Za BP a milosti pre rodinu

Za BP pre Silviu a rodinu

Za zdravie a BP pre Silviu a rodinu

2. NEDEĽA po narodení Pána 07.01.2018 8:00 Za +Františka, Máriu, syna Jozefa a rod. z oboch strán  Jozefa
9:30 Za +Jozefa
11:00

18:30

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov

Za BP a uzdravenie pre Lenku

– Dnes popoludní bude sv. omša o 16.00 hod. spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci roka.
– V prvý štvrtok mesiaca pamätajme v molitbách na kňazské a rehoľné povolania.
– Tento týždeň je prvý piatok, od 9.00 ráno spovedáme chorých.
– V sobotu je pravidelná mesačná púť – Fatimská sobota začiatok programu o 14,00 hod
– V sobotu 6. Januára 2018 o 16.00 bude koncert nášho speváckeho zboru – Chorus Augustini spolu s organistkou Mgr. Art. Danielou Belancovou, v Bazilike, všetci ste srdečne pozvaní.
– Kto si chce nechať požehnať svoj príbytok pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána, nech sa príde prihlásiť v sakristii. Požehnávať príbytky budeme v sobotu 6. januára a v nedeľu 7. januára a podľa dohody aj v iné dni.
– V ponuke je ikona mariatálskej Panny Márie v krásnom prevedení. Záujemcovia o kúpu, nech sa hlásia v sakristii.
– V pondelok 1. januára 2018, na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 10.30 hod. sláviť v Katedrále sv. Martina novoročnú svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.
– Liturgická spomienka na blahoslaveného Titusa Zemana bola určená na 8. januára, teda na deň, kedy v roku 1969 vstúpil do večnosti. V pondelok 8. januára 2018 bude o 17.30 hod. v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sv. omšu pri príležitosti spomienky bl. Titusa Zemana. Všetci sú srdečne pozvaní.
– V stredu 3. januára 2018 sa uskutoční o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Ženích z Piesne piesní (Pies 2, 8-14).
– Farnosť Bratislava – sv. Martina oznamuje, že od 1. januára 2018 budú bývať sväté omše v nemeckom jazyku každú nedeľu a v prikázaný sviatok, ktorý je zároveň aj dňom pracovného pokoja, o 9.00 hod. v Kostole Notre Dame v Bratislave.
– V pondelok 1. januára, sa po všetkých svätých omšiach koná farská ofera.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*