Liturgický kalendár:

 • V utorok je spomienka na sv.Efréma Sýrskeho, diakona, učiteľa Cirkvi
 • Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
 • Budúca nedeľa je 11. cez rok

Úmysly sv. omší:

7. veľkonočná nedeľa 07. 06. 2020 08:00

09:30

11:00

18:30

Za +rodičov a brata Alexandra Straškových

Svätá omša pre deti a mládež

Za BP a požehnanie pre celú rodinu

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov

Za Alenu a Vladimíra a rodinu z oboch strán

Pondelok 08. 06. 2020 08:00

18:00

Za dar poznania pre Jána

Za +rodičov Rachových, st. rodičov z oboch strán a súrodencov Valentína a Štefana

Utorok 09. 06. 2020 08:00

18:00

Za + Antona a Magdalénu

Na úmysel Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Streda 10. 06. 2020 08:00

18:00

Poďakovanie za 35 rokov manželstva a prosba o BP pre celú rodinu

Za zdravie a BP pre Michala (má narodeniny)

Štvrtok 11. 06. 2020 08:00

18:00

Za +Antona, Jozefa a Štefániu Horváthovú

Sviatok Božieho Tela a Krvi – procesia nebude.

Piatok 12. 06. 2020 08:00

18:00

Za +Štefana a Karolínu

Za dar manželstva pre Janku a Pavla

Sobota 13. 06. 2020 08:00

18:00

Za +Moniku Novosadovú

Za +rodičov Blanku a Jána Zodlových a starých rodičov

11. nedeľa cez rok 14. 06. 2020 08:00

09:30

11:00

18:30

Za +Štefana Zlocha

Svätá omša pre deti a mládež

Za + z rodiny Vandákových

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov

Za +Gizelu

 •  14,30 hod. sú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou.
 • Vo štvrtok po svätej omši pozývame na adoráciu a modlitby za kňazov a o 21.00 hod na Getsemanskú hodinku.
 • Ohľadne pohrebov, sv. spovedí a zaopatrovaní chorých alebo zomierajúcich sa obráťte na kňaza v sakristii po svätých omšiach večer.
 • Prosíme vás aby ste rešpektovali organizátorov, ktorí pri bráne kostola budú dbať na dodržiavanie opatrení pri bohoslužbách. Každú nedeľu spovedáme v kaplnke sv. Anny a v starej spovednici. Naďalej Vás prosíme aby ste dodržiavali hygienické opatrenia.
 • V sakristii sú dostupné knihy V zemi zvanej Tál a rok s Tešiteľmi, ktoré si môžete zakúpiť, rovnako aj pekná reprezentatívna Ikona našej Bohorodičky Marianskej.
 • Zbierka na katolícke médiá vyniesla v našej farnosti 849 Eur, Pán Boh Vám odmeň za Vaše milodary.
 • Dnes na všetkých svätých omšiach káže Božie Slovo rektor seminára Vdp. Pavol Mikula.
 • Vo štvrtok na slávnosť Božieho Tela procesia nebude.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*