Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je nedeľou Pánovho Zmŕtvychvstania
Úmysly sv. omší pri priamych prenosoch bohoslužieb na
FB Bazilika Marianka:

Kvetná nedeľa 05.  04. 2020 18:00 1.     Za BP a požehnanie pre celú rodinu
2.     Za šťastný pôrod (poďakovanie za 50 rokov spoločného života Milana a Vierky – do prosieb)
3.     Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
4.     Za zdravie Martinka a BP pre rodinu
Pondelok 06. 04. 2020 18:00 1.     Za +Vieru Jaruškovú, manžela Ivana, syna Ivana a rodičov z oboch strán
2.     Za +rodičov Jozefa a Matildu Krajčírových a ostatných +z rodiny.
 
Utorok
 
07. 04. 2020
 
18:00
 
1.     Za +rodičov Minarovičovú
2.     Ku cti Ducha Svätého
Streda 08. 04. 2020 18:00 1.     Za +Annu, Zitku, Bubničových a ostatných z rodiny
2.     Za BP pre Jána z príležitosti narodenín (25r.)
Zelený štvrtok 09. 04.  2020 17:00 Obrady Zeleného Štvrtku
12:00 Záznam krížovej cesty
Veľký Piatok 10. 04. 2020 17:00 Priamy prenos  obradov Veľkého piatku
Biela sobota 11. 04. 2020 19:30 Priamy prenos veľkonočnej vigílie
Veľkonočná  nedeľa 12.  04. 2020 18:00 1.     Za +rodinu Petríkovú
2.     Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
3.     Za +Alojza Hrkela

Na bielu sobotu sme zvykli požehnávať veľkonočné jedlo, tento rok tento obrad vynecháme!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*