Liturgický kalendár:          

  • V pondelok je slávnosť Narodenia Pána.
  • V utorok je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
  • Budúca nedeľa je nedeľou svätej rodiny

Úmysly sv. omší:

4.  Adventná Nedeľa 24.12.2017 8:00 Za + z rodiny Holubcovej a Zemánkovej
9:30 Za +Albínu, Rudolfa a Alžbetu
11:00 Za pútnikov a farníkov
Pondelok 25.12: 2017 00:00 POLNOČNÁ SV. OMŠA
08:00

09:30

11:00

18:30

Za zdravie a BP pre rodinu Milana a Tatiany

Poďakovanie a prosba o BP pre rodinu

Za BP s požehnanie pre Andreja

Za zdravie a BP pre rodinu

Utorok 26.12.2017 08:00 Za +Albínu, Rudolfa a Alžbetu
11:00

18:30

 

Za +Štefana

+rodičov Máriu a Štefana Polčíkových

Streda 27.12.2017 8:00 Za + z rodiny
18:00 Za +Jána Oravca
Štvrtok 28.12.2017 8:00 Za + z rodiny
18:00 Za BP a zdravie pre Milana poďakovanie za 60 r. života
Piatok 29.12.2017 8:00 Na úmysel
18:00 Za ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Sobota 30.12.2017 8:00 Na úmysel
18:00 Za BP a potrebné milosti pre Danutu
NEDEĽA SV. RODINY 31.12.2017 8:00 Za + Jozefa Prvoniča
9:30 Za BP a milosti pre celú rodinu
11:00

16:00

Za pútnikov a farníkov

Za BP pre manželov Lenku a Petra

  • Popoludňajšie pobožnosti dnes nebudú.
  • Zajtra na sviatok Narodenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu. V utorok na druhý sviatok vianočný budú sv. omše 8.00, 11.00, 18.30 hod. Na budúcu nedeľu večerná svätá omša bude o 16.00 hod a bude spojená s ďakovnou pobožnosťou za uplynulý rok
  • V ponuke je ikona mariatálskej Panny Márie v krásnom prevedení. Záujemcovia o kúpu, nech sa hlásia v sakristii.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*