Liturgický kalendár:

  • Vo štvrtok je sviatok sv. Ondreja, apoštola.
  • Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa (rok B)

 

Úmysly sv. omší:

Sobota 2017-11-25 18:00 Za Vladimíra Cholaska v prvé výročie smrti
XXXIV Nedeľa v cezročnom období KRISTA KRAĽA 2017-11-26 8:00 Za + Jána, Máriu Muraňovie
9:30 Za duše v očistci
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 O Božie požehnanie a dary Ducha Svätého za prežite 40 rokov
Pondelok 2017-11-27 8:00 Za + Gizelu a Milana
18:00 Za + Jozefa na výročie smrti
Utorok 2017-11-28 8:00 O Bp pre Michala
18:00 Za + starých rodičov Slovákových
Streda 2017-11-29 8:00 O BP pre Andreja
18:00 Za + Alojza a rodičov Štefana a Žofiu Požgayovi
Štvrtok 2017-11-30 8:00 Za + Svätopluka, Gizelu, príbuzných a predkov
18:00 Za chorých Martinku, Pina, Alexa, Vierku, Števa, Alenku, Danku, Hanku
Piatok 2017-12-01 8:00 Za živú rodinu Štorovych o božie požehnanie
18:00 ZA BP pre Tomáša
Sobota 2017-12-02 8:00 Za BP, pokoj pre deti, žatov, nevesty a vnukov
18:00 O milosť krstu pre Romana Kubačku
I Adventná Nedeľa 2017-12-03 8:00 Za + Františka a Angelu Lidiak
9:30 Za + Máriu, Júliusa, Soňu a Ladislava
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za BP pre deti Janku a Martina

 

  • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunku k Božiemu milosrdenstvu a po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • V tomto týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci.
  • V piatok navštívime chorých od 9,00 hod. Pobožnosť prvopiatková bude po večernej svätej omši.
  • V sobotu je pravideľna púť. Začiatok programu je o 14.00 hod. v kostole.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*