Liturgický kalendár:

  • V utorok je spomienka na obetovanie Panny Márie.
  • V stredu je spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice.
  • V piatok je spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov.
  • Budúca nedeľa je 34. v Cezročnom období –  Slávnosť Krista Kráľa

Úmysly sv. omší:

Sobota 2017-11-18 18:00 O BP a potrebne milostí pre Katarínu a Michala
XXXIII Nedeľa
v cezročnom období
2017-11-19 8:00 Za + Alžbetu Petríkovú a rodinu
9:30 Za + Richarda Maroš
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Pri príležitosti dožitých 70 rokov života,  za zdravie a Božiu pomoc pre Štefániu
Pondelok 2017-11-20 8:00 Za + rodičov Štefana a Katarínu a starých rodičov z oboch strán
18:00 Za Božie milostí pre Mariana
Utorok 2017-11-21 8:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Melaničkovu
18:00 Za BP pre Melániu, Vladimíra a Františka
Streda 2017-11-22 8:00 Za Božiu pomoc v chorobe
18:00 Za + Annu na prvé výročie smrti
Štvrtok 2017-11-23 8:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Helierovu a zomrelých rodičov, manžela a žatia
18:00 Za + Juraja a rodičov y oboch strán a predkov
Piatok 2017-11-24 8:00 O BP pre Máriu
18:00 Za + rodičov Štorových, Halinkových, ich deti a duše v očistci
Sobota 2017-11-25 8:00 Za + rodičov Gajdových
18:00 Za Vladimíra Holeška v prvé výročie smrti
XXXIV Nedeľa v cezročnom období KRISTA KRAĽA 2017-11-26 8:00 Za + Jána, Máriu Murínovi
9:30 Za duše v očistci
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 O Božie požehnanie a dary Ducha Svätého za prežite 40 rokov
  • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunku k Božiemu milosrdenstvu a po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Ďakujeme všetkým, čo sa zúčastnili jesenného upratovania údolia.
  • V pondelok 20. novembra o 19.00 hod. sa v našej Bazilike uskutoční koncert Missa Solenis st. Caeciliae. Pozývame všetkých. Vstup voľný.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*