Liturgický kalendár:

 • Vo štvrtok je sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky.
 • V piatok spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
 • V sobotu sviatok sv. Martina z Tours, biskupa.
 • Budúca nedeľa je 32. v Cezročnom období.

Úmysly sv. omší:

Sobota 2017-11-04 18:00 Za + rodičov Zálesákovi a brata Mariana
XXXI Nedeľa v cezročnom období 2017-11-05 8:00 Za + rodičov Imricha a Máriu a súrodencov
9:30 Za + Emila Tarabu a rodičov
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za + Jána Čajana
Pondelok 2017-11-06 8:00 Za zdravie a BP pre Helenu Cigánikovú
18:00 Za milosť obrátenia pre rodinu
Utorok 2017-11-07 8:00 Za + rodičov a synov
18:00 Za duše v očistci z rodiny a príbuzných
Streda 2017-11-08 8:00 Za + Emila a rodičov Pšenkových
18:00 Za + z rodiny Halásová a Katarínu a Uršuľu
Štvrtok 2017-11-09 8:00 Za + Petra
18:00 Za BP pre rodinu Horváthovu a ich deti o potrebne milosti
Piatok 2017-11-10 8:00 O božie požehnanie pre Ivana a za jeho uzdravenie
18:00 Za + Bernardínu Figurovú rod. Jablonická
Sobota 2017-11-11 8:00 Za potrebne milosti pre Alexandru
18:00 Za zdravie a BP pre Martina
XXXII Nedeľa v cezročnom období 2017-11-12 8:00 Za zdravie a BP pre Janu
9:30 Za nenarodené deti Luciu a Martina
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za dožitých 70 rokov života a Božie požehnanie pre celu rodinu

 

 • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunku k Božiemu milosrdenstvu a po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
 • Pozývame Vás zapojiť sa do potravinovej zbierky, ktorá sa bude konať od 9.11 do 11.11.2017 t.j. od štvrtku do soboty v predajniach Tesco. Budeme veľmi radi, ak sa zúčastníte a prispejete kúpou potravín alebo pomôžete počas zbierky ako dobrovoľník. Pre našu Charitu budeme konať zbierku v predajni Tesco v Záhorskej Bystrici.
 • Prosíme, aby členovia Spolku sv. Vojtecha vyzdvihli si v sakristií kalendáre na rok 2018.
 • Na budúcu nedeľu 12. novembra 2017 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.
 • Pozývame veriacich do Katedrály sv. Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia 10.-12. novembra 2017.
 • V stredu 8. novembra 2017 sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému Jonatán a Dávid, sila priateľstva, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
 • Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Povolanie a spôsob nášho života. Obnova sa uskutoční sobotu 11. novembra v priestoroch Teologickej fakulty TU pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00 hod.
 • V dňoch 2.-3. decembra sa v Kňazskom seminári v Bratislave uskutoční Deň otvorených dverí pre miništrantov. Začiatok je v sobotu o 9.00 hod. a koniec v nedeľu približne o 13.00 hod. Príspevok je 5€. Cieľom podujatia je povzbudenie chlapcov v duchovnom živote a v uvažovaní nad životným povolaním. Súčasťou programu je modlitba, šport a intelektuálna formácia miništrantov. Udalosť Minfa Dod je predĺžením a pripomienkou letných miništrantských táborov Minfa, ktoré sa uskutočňujú každý rok pod vedením bohoslovcov Bratislavského seminára. Prosíme o oboznámenie miništrantov s touto udalosťou a o ich povzbudenie k účasti. Prihlásiť miništrantov je možné na https://www.minfa.sk/minfa-dod/dod-2017-prihlasovanie/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*