Liturgický kalendár:

 • V stredu je PRIKÁZANÝ SVIATOK –  slávnosť Všetkých Svätých.
 • Vo štvrtok je spomienka na Všetkých verných zosnulých.
 • V sobotu je spomienka na Sv. Karola Boromejského, biskupa.
 • Budúca nedeľa je 31. v cezročnom období.

 Úmysly sv. omší:

Sobota 2017-10-28 18:00 Za BP pre manželov Lenku a Petra
XXX Nedeľa v cezročnom období 2017-10-29 8:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja
9:30 Za BP pre syna a nevestu
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za zdravie a BP pre rodinu Jelemenský
Pondelok 2017-10-30 8:00 Za duše v očistci
18:00 Za + Františka Kazaba
Utorok 2017-10-31 8:00 Za Tomáša a rodinu Slivkovú za božie požehnanie a dary ducha sv.
18:00 Za Božie požehnanie pre rodinu Strakových a rodičov
Streda  Slávnosť Všetkých Svätých 2017-11-01 8:00 Za + rodičov
9:30 Za duše v očistci z rodiny a príbuzných
11:00 Za + Karola, Albínu, Rudolfa, Alžbetu
18:30 Za + Helenu, Eugena, Sofiu, Štefana
Štvrtok 2017-11-02 8:00 Na úmysel
18:00 Na úmysel
Piatok 2017-11-03 8:00 Za zdravie a BP v rodine
18:00 Za + rodičov Máriu a Štefana Polčikových
Sobota 2017-11-04 8:00 Za chorých Martinku, Pina, Alexa, Vierku, Števa, Alenku, Danku, Hanku
18:00 Za + rodičov Zálesňákových a brata Mariana
XXXI Nedeľa v cezročnom období 2017-11-05 8:00 Za + rodičov Imricha a Máriu a súrodencov
9:30 Za + Emila Tarabu a rodičov
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za + Jána Čajana

 

 • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunku k Božiemu milosrdenstvu, po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
 • Zbierka na misie vyniesla 1007,00 eur. Srdečne ďakujeme za vaše milodary.
 • V stredu je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako v nedeľu.  Pobožnosť za zosnulých bude na cintoríne o 15.00 hod.
 • Od 1. do 8. novembra môžeme raz denne získať úplné odpustky v prospech zosnulých. Na to je potrebné splniť aj niektoré podmienky.
  • nábožná návšteva kostola alebo cintorína
  • pomodliť sa Modlitbu Pána a Verím v Boha
  • krátko pred tým sv. spoveď a sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
  • akákoľvek modlitba na úmysel sv. Otca
  • zdržať sa akéhokoľvek (aj ľahkého) hriechu
 • V tomto týždni je prvý štvrtok, prvý piatok a prvá sobota.
 • V prvý štvrtok mesiaca sa modlime za kňazské a rehoľné povolania.
 • V piatok navštívime chorých od 9,00 hod. Pobožnosť prvopiatková bude po večernej svätej omši.
 • V sobotu je pravideľná púť. Začiatok programu je o 14.00 hod. (zimné obdobie-v kostole)
 • V dňoch 9.,10.,11. novembra 2017 poriada Tesco v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou zbierku trvanlivých potravín. Aj naša farská charita má možnosť zúčastniť sa jej a získať tak potraviny pre ľudí odkázaných na našu pomoc. V spomínaných dňoch od 10 do 20 hodiny budú naši dobrovoľníci v Tescu v Záhorskej Bystrici zbierať príspevky od darcov. Nakoľko je nás málo, hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by pri tejto akcii pomohli. Bližšie informácie v sakristii. Ďakujeme všetkým, ktorí nám  prispeli svojou pomocou a dúfame, že sa naše rady rozrastú, aby sme tak spoločne uskutočňovali charitatívne poslanie cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*