Liturgický kalendár:

Budúca nedeľa je 4. pôstna 

 

Úmysly sv. omší:

3. pôstna nedeľa 15.  03. 2020 8:00 Za BP v rodine 
9:30

11:00

Sv. omša pre deti a mládež

Za +rodičov, bratov, švagrinu, švagra Maderových a starých rodičov

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov

18:30 Za Božie požehnanie pre Pavla
Pondelok 16. 03. 2020 08:00 Za BP pomoc a požehnanie pre Michala
18:00 Za BP a zdravie pre Jozefa a Annu
Utorok 17. 03. 2020 08:00 Za +manžela a otca Jána
18:00 Za +Magdalénu a Antona
Streda  18. 03. 2020 08:00 Za Božie miosti pre Michala
18:00 Za +Zdenku 
Štvrtok 19. 03.  2020 08:00 Za +Františka Lachkoviča 
18:00 Za +manžela, rodičov z oboch strán a brata
Piatok  20. 03. 2020 08:00 Za BP pre Jána, Katku, Andreja a Martina Galusových a rodičov 
18:00 Za +Helena Boráková
Sobota 21. 03. 2020 08:00

18:00

Za +manžela Jozefa – 2. Výročie 

Za +Štefániu a Alberta Besedičových

4. pôstna nedeľa 22.  03. 2020 8:00 Za +syna Jozefa Radačovského 
9:30

11:00

Sv. omša pre deti a mládež

Za +sestru Jarku

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov

18:30 Za +rodičov


Milí veriaci, po zasadaní krízového štábu farnosti sme sa takto rozhodli.

Po zavedení zákazu bohoslužieb nezostaneme pasívni a budeme Vám naďalej slúžiť v tomto režime:

Kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu od 9,00 hod. Do 17,00 hod. 
– Na svätých omšiach sa budeme stretávať cez internet. Od zajtra každý večer o 18, 00 hod vrátane nedele, budeme všetci traja Páter Marek, Michal a Faustín slúžiť spoločne svätú omšu, ktorú budeme streamovať na stránke bazilikamarianka.sk a na facebookovej stránke Bazilika Marianka. Samozrejme objednané úmysly svätých omší odslúžime!
– Sväté spovede len v prípade nutnosti a individuálne.
– Pohreby bez svätej omše
– Ohľadne pohrebov, sv spovedí a zaopatrovaní chorých alebo zomierajúcich sa obráťte na tel číslo: 0948385586 
(P. Dr. Chryzostom Marek Vadrna,CCG)

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*