Liturgický kalendár:          

  • V stredu je spomienka na sv. Zefirína, pápeža
  • Vo štvrtok je spomienka na sv. Petra Kanízia, kňaza
  • Budúca nedeľa je 4. adventná 

Úmysly sv. omší:

3.  Adventná Nedeľa 17.12.2017 8:00 Za + rodičov Požgayových
9:30 Za BP pre Máriu a zdravie jej rodiny
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za +Irenu, Imricha, Tiliu a Jána
Pondelok 18.12: 2017 8:00 Za +z rodiny
18:00 Na úmysel
Utorok 19.12.2017 8:00 Za +z rodiny
18:00 Za +pátra Huberta Müllera, OFMcap
Streda 20.12.2017 8:00 Na úmysel
18:00 Za +z rodiny
Štvrtok 21.12.2017 8:00 Za +z rodiny
18:00 Za BP a potrebné milosti pre Vandu a Branislava Krukových
Piatok 22.12.2017 8:00 Za BP pre rodinu
18:00 Za +z rodiny
Sobota 23.12.2017 8:00 Na úmysel
18:00 Za +otca Milana
4.  Adventná Nedeľa 24.12.2017 8:00 Za + z rodiny Holubcovej a Zemánkovej
9:30 Za +Albínu, Rudolfa a Alžbetu
11:00 Za pútnikov a farníkov
00:00 Polnočná svätá omša Narodenia Pána  
  • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunku k Božiemu milosrdenstvu a po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • V pondelok 18. 12. 2017 bude v bazilike stretnutie, Deň Božej milosti so začiatkom o 15.00 hod. s pátrom Ivanom Barusom
  • V ponuke je ikona mariatálskej Panny Márie v krásnom prevedení. Záujemcovia o kúpu, nech sa hlásia v sakristii.
  • Spoločná svätá spoveď bude u nás v utorok 19. 12. 2017 od 16.00 hod.
  • Maltézska pomoc Slovensko pozýva na Adventný koncert posvätnej hudby Bacha a Mozarta, 17. decembra 2017 o 15.00 hod.
  • Modrom kostole (sv. Alžbety), dobrovoľné vstupné bude použité na podporu projektov Maltézskej pomoci pre odkázaných ľudí.

Poďakovanie

Tohto roku sme dokončili rekonštrukciu bočného oltára sv. Michala archanjela, bočnú kaplnku oproti hlavnému vchodu, kde je hrobka rodiny Žigrajovcov. Našli sa v nej fresky, ktoré sme priznali a obnovili. Na čelnej stene zvnútra sa našli erby rodiny Žigrajovcov. Dokončujeme rekonštrukciu Lurdskej jaskyne. Rekonštrukcia sa zavŕši vrátením tabuliek, ale to bude možné až na jar, kvôli mrazom. Začali sme aj rekonštrukciu okolia kaplnky sv. Studne. Bazilika tento rok dostala aj krásny evanjeliár, nový kalich, niekoľko nových slávnostných ornátov. Všetko toto najmä vďaka štredrým srdciam dobrodincov, ktorým chceme aj totuto cestou zo srdca poďakovať.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*