Liturgický kalendár:

  • Vo štvrtok je slávnosť výročia posviacky chrámov, ktorých deň posviacky je neznámy.
  • V sobotu je sviatok Svätých Šimona a Júdu, apoštolov.

Úmysly sv. omší:

Sobota 2017-10-21 18:00 Za +Antoniu a Jozefa Matuškových
XXIX Nedeľa v cezročnom období 2017-10-22 8:00 Za zdravie a BP pre Martu
9:30 Za + rodičov Holaškových
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za + Filipa o radosť večného života
Pondelok 2017-10-23 8:00 Za požehnanie a BP pre rodinu Heleny
18:00 Za + matku Helenu
Utorok 2017-10-24 8:00 Za BP a pomoc pre Jozefa
18:00 O BP, dary Ducha sv. pre Ružencové Spoločenstvo
Streda 2017-10-25 8:00 Za Zuzanu, za zdravie a BP
18:00 Za + rodičov
Štvrtok 2017-10-26 8:00 Za + Jozefinu, Štefana a Vojtecha
18:00 Za + z rodiny Turčanovej a Slovákovej
Piatok 2017-10-27 8:00 Za + Mareka Buchtu, rodičov, Máriu Maďarovu a rodičov
18:00 Za Božie požehnanie a pomoc pre Andreja a celú rodinu
Sobota 2017-10-28 8:00 Za + Viliama a Amáliu Bielovičových
18:00 Za BP pre manželov Lenku a Petra
XXX Nedeľa v cezročnom období 2017-10-29 8:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja
9:30 Za BP pre syna a nevestu
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za zdravie a BP pre rodinu Jelemenský
  • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunku k Božiemu milosrdenstvu a po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Dnes je misijná nedeľa a milodary zo zbierky po sv. omšiach sú určené na misie.
  • V noci z 28 na 29.10 sa meni čas o 3.00hod posuvame na 2.00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*