Liturgický kalendár:

 • V pondelok je spomienka sv.Margity alacoque, panny.
 • V utorok je spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a
  mučeníka
 • V stredu je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu.
 • Budúca nedeľa je 29. v cezročnom období, Misijná nedeľa.

Úmysly sv. omší:

Sobota

2017-10-14

18:00

Za+ Jozefa Václava

XXVIII Nedeľa v cezročnom období

2017-10-15

8:00

Za obrátenie pre Máriu

9:30

Za + rodičov Javorskych

11:00

Za pútnikov a farníkov

18:30

Za + Juraja a Žofiu

Pondelok

2017-10-16

8:00

Za zdravie a BP pre Máriu

18:00

Za + rodičov Paulu a Mikuláša

Utorok

2017-10-17

8:00

Za zdravie a BP a oslobodenie od alkoholu pre Jána

18:00

Za + Katarínu Šilchavovú

Streda

2017-10-18

8:00

Za zdravie, BP a dar viery pre Vladimíra, Luciu a Filipa

18:00

Za + Antona, Katarínu a Danku Hubinských

Štvrtok

2017-10-19

8:00

Poďakovanie Pánu Bohu za život, prácu a prosba za ďalšie požehnanie pre Jána

18:00

Za BP a pomoc pre Andreja

Piatok

2017-10-20

8:00

Za zdravie, BP a dar viery pre Martina, Žanetu, Teréziu a Martina

18:00

Za pomoc Božiu a lásku do rodiny Bielovič

Sobota

2017-10-21

8:00

Za + manželov Annu a Pavla Hoštakových

18:00

Za +Antoniu a Jozefa Matuškových

XXIX Nedeľa v cezročnom období

2017-10-22

8:00

Za zdravie a BP pre Martu

9:30

Za + rodičov Holaškových

11:00

Za pútnikov a farníkov

18:30

Za + Filipa o radosť večného života

 • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunku
  k Božiemu milosrdenstvu a po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
 • Prosíme, aby členovia Spolku sv. Vojtecha vyzdvihli si v sakristií kalendáre na rok 2018.
 • Budúcu nedeľu je zbierka na misie.
 • Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života.
  Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s modlitbou a prosbou
  o Božie milosrdenstvo pre nenarodene deti a všetkých ľudí zranených potratom. V sakristii si môžete
  zakúpiť sviečku, ktorú symbolicky zapálite 2. novembra na pamiatku zosnulých.
 • Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 opäť pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe
  ruženca za pokoj a jednotu vo svete. Pozývame Vás zapojiť sa do tej spoločnej modlitby.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*