Liturgický kalendár

  • Pondelok: sv.Dionyn, biskup a mučeník
  • Streda: sv.Ján XXIII, pápež
  • Piatok: sv.Kalixt I., pápež a mučeník

Úmysly sv. omší: 27. cezročná nedeľa

Úmysly omší 8.00 hod. 18.00 hod.
Pondelok

09.10.2017

1.   Poďakovanie za deti a manžela Za +Máriu Drabekovú
Utorok

10.10.2017

Za + rodičov a súrodencov Za +Stanislava Tarabu

Za +Andreja Fajnera

Streda

11.10.2017

Za +Helenu Za +rodičov Paulu a Mikuláša
Štvrtok

12.10.2017

Poďakovanie Panne Márii za pomoc Za zdravie a BP pre Máriu
Piatok

13.10.2017

Za +Jozefa Doboša Za zdravie, BP a ochranu Panny Márie pre Petra, Martinu, Karolínu
Sobota

14.10.2017

Poďakovanie Panne Márii za pomoc Za +Jozefa Václava
Nedeľa

15.10.2017

8.00: Za zdravie a BP pre Máriu 9.30: Za +rodicov Javorských
11.00: za farníkov a pútnikov 18.30: Za +Juraja a Žofiu
  • Každú neďelu popoludní o 14.30 sú litánie a o 15.00 korunka Božieho milosrdenstva s požehnaním so Sviatosťou oltárnou. Večer o 18.00 hod. sú vešpery.
  • V sobotu 14. októbra 2017 sa uskutoční spoločná púť veriacich z farností troch bratislavských dekanátov do Katedrály sv. Martina pri príležitosti Roku sv. Martina. Púť sa začne o 10.00 hod. náučným výkladom o katedrále s možnosťou prehliadky, pokračovať bude o 11.15 hod. modlitbou posvätného ruženca pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. a následne sv. omšou so začiatkom o 12.00 hod. Po svätej omši bude možnosť uctenia si relikvie sv. Martina. (Kňazi si do oznamu doplnia spôsob, ktorým s veriacimi pricestujú.)
  • Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Boh sa s nami stretáva tam, kde sme. Obnova sa uskutoční sobotu 14. októbra v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity pri Primaciálnom námestí so začiatkom o 15.00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*