Liturgický kalendár

  • Pondelok: sv.anjeli strážcovia
  • Streda: sv.František z Assisi
  • sv.Bruno, kňaz
Úmysly omší 8.00 hod. 18.00 hod.
Pondelok

02.10.2017

1.   Za +rodičov a ost. z rodiny

2.   +Danka, Alojz, Ján,

Za +rodičov Jozefa a Máriu a  st. rodičov z oboch strán
Utorok

03.10.2017

Za + rodičov Františka a Máriu

 

Za +Zacheja a Jozefa
Streda

04.10.2017

Za +Františka Lachkoviča a starých rodičov Za +rodičov Paulu a Mikuláša
Štvrtok

05.10.2017

Za BP a potrebné milosti pre rodinu Campajovú Za zdravie a BP pre rodinu Valentovú a vnuka Lukáša
Piatok

06.10.2017

Za zdravie a BP pre rodiny Martina a Márie Za +babku a dedka a ich deti
Sobota

07:10.2017

Za BP Pre sestru Agnieszku Za +Valenta a Anastáziu Zálesňákových
Nedeľa

08.10.2017

8.00: Za+ manžela Rudolfa 9.30: Za +Václava Valúšeka
11.00: za farníkov a pútnikov 18.30: Za +Augustína a Anastáziu
  • Každú neďelu popoludní o 14.30 sú litánie a o 15.00 korunka Božieho milosrdenstva s požehnaním so Sviatosťou oltárnou. Večer o 18.00 hod. sú vešpery.
  • Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už pätnásty  ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Jej cieľom je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate a modliť sa za ich rodiny a za zmenu zmýšľania tých, ktorí podporujú alebo priamo sa podieľajú na vykonávaní potratov. Spomienku na zomrelé nenarodené deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny alebo v spoločenstve. Originálnu symbolickú sviečku s logom kampane v sklenenom (4 eurá) alebo plastovom (1 euro) prevedení si môžete zakúpiť od dobrovoľníkov Fóra života a podporiť tak aktivity a projekty ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti života od počatia. Viac informácií nájdete na stránke: www.sviecka.forumzivota.sk.  (v prílohe sú informácie o konaní Večerov milosrdenstva a tiež ďalšie informačné plagáty)
  • V stredu 4.10. 2017 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie Lectio divina s názvom Rút, pracovitá veriaca žena (Rút 2, 1-17), ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
  • Rímskokatolícka cyrilometdoská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na prezentáciu knihy o živote a osobnosti Titusa Zemana s názvom Neodpočívaj, pomáhaj, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 5.10.2017 o 18.00 hod. v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici č. 26. (plagát je v prílohe)
  • V pondelok 2. 10 o 15.15 hod. bude v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti) v Bratislave sláviť svätú omšu J. Em. kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, pri príležitosti jeho návštevy Slovenska.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*