Úmysly omší 8.00 hod. 18.00 hod.
Pondelok

18.09.2017

Za +Rozáliu Za pevnú vieru pre vnuka Michala
Utorok

19.09.2017

Za duše v očistci Za +Ľudovíta a Ľudmilu Juricových a rodičov
Streda

20.09.2017

Za zomierajúcich Za +z rodiny Drímalovej a Čulenovej
Štvrtok

21.09.2017

Za + Štefana a Karolínu Poďakovanie za 70 rokov života
Piatok

22.09.2017

Za dar živej viery a obrátenie pre rodiňu Michala Za obrátenie a uzdravenie syna Michala a vnuka Michala
Sobota

23.09.2017

Za +Ján a Mária, syn Miroslav, Antónia, Tomáš a Viktor za + starých rodičov Augustína a Štefániu
Nedeľa

24.09.2017

8.00: za BP pre Ivanu 9.30: za BP, dar živej viery pre deti
11.00: za farníkov a pútnikov 18.30: za +Štefániu a Františka Petrovičových, Štefániu, Jozefa a Ľubomíra
  • Každú neďelu popoludní o 14.30 sú litánie a o 15.00 korunka Božieho milosrdenstva s požehnaním so Sviatosťou oltárnou. Večer o 18.00 hod. sú vešpery.
  • Inštitút NAPS – Naše Aktivity Pre Slovensko Vás srdečne pozýva na 13. ročník NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1. októbra 2017 o 18. hodine v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Podujatie je venované pamiatke prvého prezidenta novodobej Slovenskej republiky a čestného člena Inštitútu NAPS, pána Michala Kováča. Koncertu sa zúčastní aj kardinál Kurt Koch,prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov a metropolita Arsenios, osobný legát Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského. Vstup na koncert je dobrovoľný. Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom internetovej stránky www.ekumenickykoncert.sk
  • V sobotu 30. Septembra sa v Bratislave -Petržalke pri kostole sv. Rodiny o 10,30 hod. koná blahorečenie mučeníka Titusa Zemana. Podrobnosti nájdete na plagáte.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*