Liturgický kalendár:

 • V pondelok je sviatok sv. Apoštola a evanjelistu Matúša.
 • V stredu je spomienka na sv. Pátra Pia, kňaza.
 • Budúca nedeľa je 26. nedeľa cez rok.
 • Úmysly sv. omší:
25. nedeľa cez rok 20. 09. 2020 08:00
09:30
11:00
18:30
Za BP a požehnanie pre TZuzanu
Za +otca Martina
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov.
Za +Júliu Petrželovú
Pondelok 21. 09. 2020 08:00
18:00
Za BP pre Annu
Poďakovanie za dar života a za živú vieru pre Adama
Utorok 22. 09. 2020 08:00
18:00
Za +manžela Štefana
Ku cti DS
Streda 23. 09. 2020 08:00
18:00
Za +Ferdinanda Horáka
Za plnosť daropv DS pre Martina a rodinu
Štvrtok 24. 09. 2020 08:00
18:00
Za +sestru Gabiku
Za +Boženu, Jozefa, Annu
Piatok 25. 09. 2020 08:00
18:00
Za +Margitu
Za +Alojza, Vionu a ostatných príbuzných
Sobota 26. 09. 2020 08:00
18:00
Za +manžela Jozefa Jurovatého
Poďakovanie za 50 r. manželstva Petra a Anny
26. nedeľa cez rok 27. 09. 2020 08:00
10:30
11:00
18:30
Za +súrodencov Antona, Františka, Štefana, Helenu
Za BP pre rodinu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov.
Za +otca Jána Hladíka (40. výr.) za BP pre rodinu a na úmysel vedomý Bohu

 

 • O 14,30 hod. sú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou. Vo štvrtok po svätej omši pozývame na adoráciu a modlitby za kňazov a o 21.00 hod na Getsemanskú hodinku.
 • V sakristii sú dostupné knihy V zemi zvanej Tál a rok s Tešiteľmi, ktoré si môžete zakúpiť. Ikona Mariatálskej Matky‘
 • Prosíme veriacich aby pri bohoslužbách dodržiavali poriadok navrhnutý hlavným hygienikom – to znamená, aby v našej bazilike sedeli na miestach označených krížikom. Čo sa týka počtu osôb pri bohoslužbách, pre kostoly v žltej a červenej zóne platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob „šachovnice“ – tak pri sedení ako aj pri státí – samozrejme, s výnimkou členov tej istej domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej vlne koronavírusu. Konkrétny počet je teda limitovaný dimenziami chrámu. Používajte dezinfekčné prostriedky a rúška – vyzývame vás, aby ste si rúško zložili až tesne pred prijatím, keď už sú na rade, potom položili pred seba jednu ruku na druhú, prijali Eucharistiu s úctou do dlane vrchnej ruky, následne si druhou rukou pred rozdávateľom svätého prijímania vložili do úst, znovu založili rúško a až potom sa vrátili na svoje miesto. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ Vám podá Eucharistiu do úst
 • sestry kapucínky BSJ ktoré pracujú v našej bazilike budú sláviť svoje jubileum – 25. výročie príchodu na Slovensko. Pozývame na slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 11, 00 hodine.
 • Na návrh našich farníkov chceme doplniť skupiny upratujúce nás kostol – každý kto sa chce prihlásiť môže to urobiť, od 1.10. bude nový poriadok upratovania baziliky.
 • Dnes bude P. Faustín v Sakristii rozdávať nové týždenníčky na nedeľné nálepky. Týždenníčky sú pre deti do 11 rokov.
 • Od 23. septembra do 1. novembra sa v Bratislave uskutoční pro-life kampaň 40 dní za život. Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty, chceme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí. Zapojte sa aj vy modlitbou – či už priamo pred nemocnicou alebo na diaľku.
 • Aj tento rok Fórum života pripravuje jednu z najväčších vzdelávacích a duchovných pro-life kampaní na Slovensku – Sviečku za nenarodené deti, ktorá je pozvaním pre ľudí, aby zapálili 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, sviečku v oknách svojich domovov, v chrámoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným.

Upratovanie vo farnosti:

číslo skupiny Dátum Mená priezviská
I. 04.09. 2020 Elena Č.
02.10. 2020 Ľubica K.
Alena H.
Eva S.
II. 11. 09. 2020 Darina J.
09. 10. 2020 Mária B.
Petra J.
Anna K + deti
III. 18.09; 16. 10. Ondrej Š +
2020 Broňa K., Monika H., K. + deti
IV. 26.09.; 24.10; Soňa L.
31. 10. 2020 Andrej L.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*