Liturgický kalendár

 • streda: sv. Andrej Kim Taegon, kórejskí mučeníci
 • štvrtok: sviatok apoštola Matúša
 • sobota: sv. Pio z Pietrelcini, kňaz a divotvorca

Oznamy: 24. Cezročná nedeľa 

Úmysly omší 8.00 hod. 18.00 hod.
Pondelok

18.09.2017

Za +starých rodičov, otca a syna Za novomanželov Michala a Barboru
Utorok

19.09.2017

Za chorých Vierku, Pina, Alexa, Aničku Za zdravie, BP, dary Ducha Svätého a milosti  pre rodinu
Streda

20.09.2017

Za BP pre rodinu Prašnických Za +rodičov Jozefa a Katarínu a st. rodičov z oboch strán
Štvrtok

21.09.2017

Za + rodičov a brata Ivana Za požehnanie vzťahu Márie a Petra
Piatok

22.09.2017

Za uzdravenie vzťahu matky a dcéry Za +Rudolfa a synovcov Michala a Ivana
Sobota

23.09.2017

Za BP a ochranu pre rodinu Jozefa a Petry za +Viktóriu Dávidíkovú a syna Jána
Nedeľa

24.09.2017

8.00: za obrátenie a duchovné a telesné uzdravenie pre Moniku 9.30: za + Andreja Čilijak a rodičov z oboch strán
11.00: za farníkov a pútnikov 18.30: za+ matku Máriu Polčíkovú
 • Každú neďelu popoludní o 14.30 sú litánie a o 15.00 korunka Božieho milosrdenstva s požehnaním so Sviatosťou oltárnou. Večer o 18.00 hod. sú vešpery.
 • Inštitút NAPS – Naše Aktivity Pre Slovensko Vás srdečne pozýva na 13. ročník NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1. októbra 2017 o 18. hodine v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Podujatie je venované pamiatke prvého prezidenta novodobej Slovenskej republiky a čestného člena Inštitútu NAPS, pána Michala Kováča. Koncertu sa zúčastní aj kardinál Kurt Koch,prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov a metropolita Arsenios, osobný legát Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského. Vstup na koncert je dobrovoľný. Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom internetovej stránky www.ekumenickykoncert.sk
 • Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha Vás pozýva na spoločné modlitby, v  ktorých sa duchovne spoja mamy, otcovia a deti v mnohých krajinách sveta. Bratislava, Kostol Loretánskej Panny Márie na Uršulínskej ulici o 17. 00 hod.
  • piatok 22. 9. 2017 – modlitby odprosenia za naše hriechy
  • sobota 23. 9. 2017 – modlitby pokánia za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom,
  • nedeľa 24. 9. 2017 – modlitby chvál a vďakyvzdania za všetko, čo Pán spravil v našich životoch.

Svätec na tento týždeň: 20. september Andrej Kim – Taegon, kňaz a spoločníci, kórejskí mučeníci

V roku 1785 začalo prvé prenasledovanie kresťanov v Kórei. V roku 1801 usmrtili kňaza. V roku 1802 kórejský kráľ vydal nariadenie, podľa ktorého mali vyhubiť kresťanov. Veriaci prosili pekinského biskupa a pápeža, aby im poslali kňaza, podarilo sa to v roku 1836, keď boli na územie Kórey vyslaní biskup a dvaja kňazi z francúzskej misie.

Prišli tajne. O dva roky ich však chytili a usmrtili. Druhýkrát sa o čosi neskôr o podobnú vec úspešne pokúsil Andrej Kim Taegon. Do Kórey znova prišiel aj biskup aj kňaz. Odvtedy sa už nestalo, že by v kórejskej cirkvi nebola prítomná cirkevná hierarchia, hoci v roku 1866 sa prenasledovanie ešte pritvrdilo.

V roku 1882 však dostali všetci kresťania slobodu. Počas prenasledovania kresťanov v Kórei zomrelo viac ako desaťtisíc kresťanov. 103 z nich bolo blahorečených vo dvoch skupinách – v roku 1925 a 1968. V roku 1984 všetkých 103 mučeníkov vyhlásil pápež Ján Pavol II. za svätých. Z nich desať je cudzincov, ostatní sú Kórejci – traja biskupi, sedem kňazov, veriaci laici a katechéti. Zomreli v rokoch 1839, 1846 a 1866.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*