Liturgický kalendár:

  • V utorok je spomienka najsvätejšieho mena Panny Márie.
  • V stredu je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
  • Vo štvrtok je sviatok Povýšenie svätého Kríža.
  • V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
  • V sobotu je spomienka sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov.
  • Budúca nedeľa je 24. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:

XXIII Nedeľa                          Slávnosť Narodenia Panny Márie 2017-09-10 8:00 Za obrátenie a uzdravenie duše aj tela pre Jozefa
11:00 1. Za pútnikov a farníkov                                                      2. Za + Annu Jasinovú
17:00 Sv. Omša v poľskom jazyku
18:30 Za BP a milosti pre Tomáša
Pondelok 2017-09-11 8:00 Za Božie milosti pre Mariana
18:00 Za + Annu Bolgačovú a synov Jaroslava a Miroslava
Utorok 2017-09-12 8:00 Za + Vojtecha a Anastáziu Smolkovi
18:00 Za + Máriu Polčikovu
Streda 2017-09-13 8:00 Za + manžela Jána a jeho rodičov a brata Jozefa
18:00 Za + manžela Štefana
Štvrtok 2017-09-14 8:00 Za + Štefana Tinák a rodičov
18:00 Za BP a poďakovanie za dar manželstva
Piatok 2017-09-15 8:00 Za BP a dary Ducha sv. pre Simonku a Marka
9:30 Za + rodičov Máriu a Imricha a starých rodičov
11:00 Za BP pre mladú rodinu na prihovor Panny Márie
18:30 Za BP a dar živej viery pre rodinu
Sobota 2017-09-16 8:00 Za + manžela Jozefa a rodičov z oboch strán
18:00 Za + rodičov Františka a Valériu, Štefana a súrodencov Mariana a Františka
XXIV Nedeľa v cezročnom období 2017-09-17 8:00 O BP  a dary ducha sv. pre Auréliu
9:30 Za + Jozefa a Máriu a starých rodičov
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za + Jána Rabika

 

  • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunka k Božiemu milosrdenstvu, po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.  Večer  o 18.00 sa modlíme vešpery.
  • Pozývame na modlitbové stretnutie „Dni Božej Milosti“, ktoré sa uskutočni 11 septembra i bude ho viest páter Ivan Barus. Začiatok programu o 15 hod. Podrobnosti sú na plagáte.
  • V dňoch 14. – 16.9. sa bude konať v Šaštíne Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska, ktorá vyvrcholí v piatok 15. septembra svätou omšou o 10.30 hod. Na druhý deň, 16. septembra sa bude konať púť seniorov a chorých so svätou omšou o 10.30 hod. Srdečne pozývame všetkých veriacich spoločne si vyprosovať na príhovor Sedembolestnej Panny Márie Božie požehnanie. Program púte je na plagátoch.
  • 16 septembra o 10 hod., v Bazilike blahoslaveného Jerzego Popieluszki, náš spolubrat, Faustyn Wesolowski zloží večné sľuby. Prosíme Vás o modlitbu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*