Liturgický kalendár:

       Vo štvrtok je spomienka na sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkv

Budúca nedeľa je 23.  cez rok.

Úmysly sv. omší:

 

22. nedeľa cez rok 30. 08. 2020 08:00

09:30

11:00

19:00

Za BP a požehnanie pre celú rodinu

Svätá omša pre rodiny, deti a mládež cez prázdniny nie je

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov. 

Za BP a zdravie pre rodinu Mariana a Evy

Pondelok 31. 08. 2020 08:0018:00 Za + rodičov JánošovýchZa BP a za vnútorné uzdravenie pre Adana
Utorok 01. 09. 2020 08:00

18:00

Za zdravie a BP pre Alojza 

Za  Za zdravie a BP pre Antóniu

Streda  02. 09. 2020 08:00

18:00

Za zdravie a BP pre Adriana 

Za Za zdravie a BP pre Michala

Štvrtok 03. 09.  2020 08:00

18:00

Za +rodičov Čárskych

Za  Za zdravie a BP pre Veroniku a Cyrila

Piatok  04. 09. 2020 08:00

18:00

Za  Za zdravie a BP  pre celú rodinu

Za  Za zdravie a BP pre krstné deti Pavlínku a Tobiáška

Sobota 05. 09. 2020 08:00

18:00

Za  Za zdravie a BP pre Emíliu – poďakovanie z 90 rokov

Za  Za zdravie a BP pre Barboru a jej rodinu

23. nedeľa cez rok 06. 09. 2020 08:00

09:30

11:00

18:30

Za +rodičov a brata Alexandra Straškových

Za + rodičov a st. rodičov z oboch strán

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov. 

Za +Angelu a Františka Liďákových

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*