Liturgický kalendár

       V pondelok je sviatok sv. Bartolomeja apoštola

       Vo štvrtok je spomienka na sv. Moniku

       V piatok je spomienka na  sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

V sobotu je spomienka na  Mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa

Budúca nedeľa je 22. cez rok.

Úmysly sv. omší:

 

21. nedeľa cez rok 16. 08. 2020 08:00

09:30

11:00

19:00

Poďakovanie za dar života a za BP a dary DS pre Ľubicu

Svätá omša pre rodiny, deti a mládež cez prázdniny nie je

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov. 

Za BP pre Michala, Silviu, Alžbetku, Michaelu a Magdalénu

Pondelok 10. 08. 2020 08:0018:00 Za + manžela, otca a dedka JánaZa zdravie a BP pre Dorotku (má narodeniny)
Utorok 11. 08. 2020 08:00

18:00

Za +Margitu

Za +st. r. Annu, Jána, Blaženu. Jozefa a tetu Štefániu

Streda  12. 07. 2020 08:00

18:00

Za +Emila

Za BP, požehnanie, milosti a živú vieru pre krstné deti 

Štvrtok 13. 07.  2020 08:00

18:00

Za +otca Jozefa

Za dar viery pre deti

Piatok  14. 07. 2020 08:00

18:00

Za +Ľudovíta a Annu

Za BP pre Lukáška (výročie krstu)

Sobota 15. 08. 2020 08:00

18:00

Za BP, dary DS pre dedka Petrta

Za BP a milosti, dar živej viery pre Sofiu

22. nedeľa cez rok 16. 08. 2020 08:00

09:30

11:00

19:00

Za BP a požehnaniepre celú rodinu

Svätá omša pre rodiny, deti a mládež cez prázdniny nie je

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov. 

Za BP a zdravie pre rodinu Mariana a Evy

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*