Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok Posvätenia katedrály sv. Martina v Bratislave
Budúca nedeľa je 3. pôstna
Úmysly sv. omší:

2. pôstna nedeľa 08.  03. 2020 8:00 Za BP a potrebné milosti pre Evu
9:30

11:00

Sv. omša pre deti a mládež
Za BP a milosti pre celú rodinu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +manžela Dušana a jeho rodinu
Pondelok 09. 03. 2020 08:00 Za +Alojza, Jaroslava a rodičov z oboch strán
18:00 Za BP pre Máriu, Jána a Kristínu
Utorok 10. 03. 2020 08:00 Za +Vojtecha
18:00 Za +Tomáša Turanského
Streda 11. 03. 2020 08:00 Za BP pre Róberta
18:00 Za BP a požehnanie pre rodinu Turanskú
Štvrtok 12. 03.  2020 08:00 Za +Františka – 2. Výročie 
18:00 Za za Božie požehnanie pre Katku
Piatok 13. 03. 2020 08:00 Za +Pribinu, Mojmíra, Svätopluka, Gizelu, Arnulfa, Karola Tučného, príbuzných a predkov 
18:00 Za +Máriu a Jozefa Mondekových
Sobota 14. 03. 2020 08:00
18:00
Za +rodičov Antona a Rozáliu Slezákových
Za +Anastáziu a Vojtecha Smolkových
3. pôstna nedeľa 15.  03. 2020 8:00 Za BP v rodine
9:30

11:00

Sv. omša pre deti a mládež
Za +rodičov, bratov, švagrinu, švagra Maderových a starých rodičov
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za Božie požehnanie pre Pavla

–  Popoludní o 14,30 bude krížová cesta, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Adorácia pol hodinou pred večernou svätou omšou. Vo štvrtok po svätej omši sú modlitby za kňazov a o 21.00 hod pozývame na tešiteľskú adoráciu getsemanská hodina.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur. Dostupná znova je ikona mariatálskej Madony, a aj knižka rok s Tešiteľmi, cena 4 EUR.

– Dnes po svätých omšiach bude zbierka na charitu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*