Liturgický kalendár:          

  • V utorok je spomienka na Pannu Máriu Guadalupskú
  • V stredu je spomienka na sv. Luciu, pannu a mučenicu
  • Vo štvrtok je spomienka na sv. Jána z kríža, kňaza
  • Budúca nedeľa je 3. adventná nedeľa (rok B) Dominica Gaude

Úmysly sv. omší:

2.  Adventná Nedeľa 10.12.2017 8:00 Za + švagrinú Annu, bratov Jozefa aStanislava a rodičov Maderových
9:30 Za BP v rodine
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za BP pre Luciu
Pondelok 11.12: 2017 8:00 Za +z rodiny
18:00 Za BP pre rodinu
Utorok 12.12.2017 8:00 Za zomrelých
18:00 Za BP pre rodinu
Streda 13.12.2017 8:00 Za +z rodiny
18:00 Za BP a dary Ducha Svätého pre Maťa
Štvrtok 14.12.2017 8:00 Za +z rodiny
18:00 Za Maťa
Piatok 15.12.2017 8:00 Za Maťa
18:00 ZA +členov rodiny Rudolfa Kolárika a Ľudovíta Valentu
Sobota 16.12.2017 8:00 Za + z rodiny
18:00 Za +rodičov Šenkových
3.  Adventná Nedeľa 17.12.2017 8:00 Za + rodičov Požgayových
9:30 Za BP pre Máriu a zdravie jej rodiny
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za +Irenu, Imricha, Tiliu a Jána
  • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunku k Božiemu milosrdenstvu a po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • V pondelok 11.12.2017 sa o 17.00 hod. uskutoční v Katedrále sv. Martina koncert piesní publikovaných v novom maďarskom spevníku s názvom Piesne na počesť biskupa svätého Martina. Po koncerte začne o 18.00 hod. sv. omša v latinskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a kazateľom bude szombathelyský biskup Mons. János Székely.
  • Spovedáme vždy 20 min. pred  sv. omšou,  5 minút pred svätou omšou sa musí kňaz pripraviť na svätú omšu. Ak bude treba, budeme spovedať aj po svätej omši.
  • V pondelok 18. 12. 2017 bude v bazilike stretnutie, Deň Božej milosti so začiatkom o 15.00 hod. s pátrom Ivanom Barusom
  • V ponuke je ikona mariatálskej Panny Márie v krásnom prevedení. Záujemcovia o kúpu, nech sa hlásia v sakristii.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*