Liturgický kalendár:

 

  • pondelok je spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
  • utorok je slávnosť Nanebovzatie Panny Márie
  • Budúca Nedeľa je 20 v období cez rok 

Úmysly sv. omší: 

Sobota 2017-08-12 18:00 O Božiu pomoc
XIX Nedeľa v cezročnom období 2017-08-13 8:00 Za + rodičov a starých rodičov, zomrelých z rodiny a duše v očistci
11:00 Za pútnikov a farníkov
19:00 Za + Máriu, Júliusa, Soňu a Ladislava
Pondelok spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 2017-08-14 8:00 Za + rodičov, starých rodičov a súrodencov
18:00 Za + manžela Augustína a rodičov z oboch strán
Utorok  slávnosť Nanebovzatie Panny Márie 2017-08-15 8:00 O BP a milostí pre celú rodinu
18:00 Za + Bronislava Kostku
Streda 2017-08-16 8:00 Poďakovanie za 50 rokov života a za BP pre celu rodinu
18:00 Poďakovanie za 50 rokov života a za pomoc Božiu a dary Ducha Sväteho
Štvrtok 2017-08-17 8:00 Za + Jozefa Ragasa a príbuzných
18:00 O Božiu pomoc pre živých členov rodiny
Piatok 2017-08-18 8:00 Za + kňaza Ernesta Solčian a rodičov
18:00 Za + manželov Vígľašských a rodinu Kostkovú
Sobota 2017-08-19 8:00 Poďakovanie za 10 rokov manželstva z prosbou o BP
18:00 Za BP pre Štefana Gašparíka
XX Nedeľa v cezročnom období 2017-08-20 8:00 Za + Rudolfa Bieloviča a rodičov z oboch strán a starých rodičov
11:00 Za pútnikov a farníkov
19:00 O Božie požehnanie pre manželov k 40 výročiu sobáša

 

  • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunku k Božiemu milosrdenstvu a po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • V sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“. Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*