Liturgický kalendár:

  • V pondelok je spomienka na sv Jána Damascénskeho
  • V stredu je spomienka na sv. Mikuláša, biskupa
  • Vo štvrtok je spomienka na sv. Ambróza, biskupa
  • piatok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, je to prikázaný sviatok
  • Budúca nedeľa je 2. adventná nedeľa (rok B)

Úmysly sv. omší:

I Adventná Nedeľa

2017-12-03

8:00

Za + Františka a Angelu Lidiak

9:30

Za + Máriu, Júliusa, Soňu a Ladislava

11:00

Za pútnikov a farníkov

18:30

Za BP pre deti Janku a Martina

Pondelok

2017-11-27

8:00

Za BP pre Jána

18:00

Za + rodičov Jozefa Marka a manželku Katarínu

Utorok

2017-11-28

8:00

Za +rodičov Horvátových a Jurkovičových

18:00

Za BP pre Lenku a Petra

Streda

2017-11-29

8:00

Za +rodičov Špánikových a Kutelových

18:00

Za kňazov

Štvrtok

2017-11-30

8:00

Za + Máriu, Annu, Michala a Jána

18:00

Za +Štefana a Máriu Pírových a Melániu Nespalovú

Piatok

2017-12-01

8:00

Za+manžela Silvestra a dcéry

18:00

ZA BP a poďakovanie za všetky milosti

Sobota

2017-12-02

8:00

Za BP pre Matúša

18:00

Za BP pre Tomáša

Za +z rodiny a oživenie viery v rodine

2. Adventná Nedeľa

2017-12-03

8:00

Za + švagrinú Annu, bratov Jozefa aStanislava a rodičov Maderových

9:30

Za BP v rodine

11:00

18:30

Za pútnikov a farníkov

Za BP pre Luciu

  • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunku k Božiemu milosrdenstvu a po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • V stredu 6.12.2017 o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Jeremiáš sa rozhoduje“ (Jer 1, 4-19). Stretnutie bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých srdečne pozývame.
  • Dnes po sv. omšiach je zbierka na katolícku charitu, všetkým šľachetným darcom Pán Boh odplať.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*