Pri príležitosti 107. výročia zjavení Panny Márie Ružencovej vo Fatime Vás pozývame na našu spoločnú, tentokrát leteckú púť do portugalskej Fatimy v termíne od 30.7.-6.8. 2024. Počas spoločných 8 dní, navštívime hrob sv.  Jakuba v jednom z najznámejších pútnických miest sveta – Santiago de Compostella, ďalej navštívime Lisabon – rodné mesto sv. Antona Paduánskeho a niekoľko dní strávime spoločným rozjímaním nad posolstvom Panny Márie Ružencovej vo Fatime, kde tiež zažijeme  1. sobotu v mesiaci august na Fatimskej sobote. Cena 8 dňového leteckého zájazdu s polpenziou je 810 EUR. Je možné sa v cestovnej kancelárii poistiť vrátane poistenia storna zájazdu, nakoľko toto nie je súčasťou ceny zájazdu. Taktiež je možnosť príplatku 1 lôžkovej izby. Všetky detailné informácie k púti sú uvedené na plagáte medzi našimi oznamami na výveske alebo v sakristii. V prípade Vášho záujmu o púť je potrebné nahlásiť v sakristii Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, číslo cestovného dokladu, mobilný kontakt a mailový kontakt) taktiež info o poistení v prípade Vášho záujmu, taktiež rozdelenie na ubytovanie do 2 a 3 lôžkových izieb a do 31.3.2024 uhradiť zálohu k zájazdu v sume 442 EUR na účet cestovnej kancelárie AWERTRAVEL s uvedením variabilného symbolu: 15824 do popisu platby uviesť priezvisko cestujúceho. Konečný doplatok je následne potrebné uhradiť opäť na účet cestovnej kancelárie do 15.6.2024. Po uhradení zálohy prosíme obratom o info, aby sme v zozname pútnikov mali prehlaď a predišli tak prípadným zbytočným nedorozumeniam alebo nepochopeniu. Celkový počet je 48 pútnikov

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*