Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Ritu z Cascie, rehoľníčku.
V stredu je spomienka na Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov
V piatok je spomienka na sv. Filipa Neriho, kňaza
Budúca nedeľa je Zoslania Ducha Svätého.

Úmysly sv. omší:

7. Veľkonočná nedeľa 21. 05. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +manžela Marka
Za +Štefana, Vladimíra, Milana, Albínu a Jozefa Slezákových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Štefana Bolgáča
Pondelok 22.05.2023 08,00
18,00
Za ochranu PM pre Karmen a Leonarda
Za +Dušana Schranza
Utorok 23.05.2023 08,00
18,00
Za BP pre Zdenku
Za +Máriu Kunčovú
Streda  24.05.2023 08,00
18,00
Za +rodičov a súrodencov Benkových
Za BP a dary DS a ochranu PM pre Elišku k narodeninám
Štvrtok 25.05.2023 08,00
18,00
Za +manžela Rudolfa
Za BP, zdravie a dar Lásky pre Anislavu a Andreja
Piatok 26.05.2023 08,00
18,30
Poďakovanie za 75 rokov života za zdravie a BP
Za +Soňu a Rudolfa
Sobota 27.05.2023 08,00
18,00
Za +rodinu Mondekovú
Za +z rodiny Murkových, Milana, Julku, Ladislava, Vladimíra s manželkou, Máriu – Evu s manželom.
Zoslanie Ducha Svätého 28.05.2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za dary DS pre rodinu Milana a Tatiany
Za BP pre Matúša
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov (za zdravie a BP
pre Moniku- 50 rokov života)
Za +Jána Bubniča a dcéru Silviu
  • Pozývame Vás zajtra (22. mája) na večernú svätú omšu – na slávnosť posvätenia sochy sv. Rity. Spolu s jej sochou privítame v našej bazilike aj jej relikvie, ktore na trvalo ostanu v našom kostole. Nech prítomnosť tejto svätice v týchto ťažkých a niekedy beznádejných časoch bude pre nás povzbudením k modlitbe na jej príhovor. Prosíme, prineste so sebou ruže, ktoré na konci omše požehnáme.
  • V stredu sa v našej bazilike bude konať celodenná adorácia Najsvätejšej sviatosti. Pozývame všetkých ochotných, najmä našich seniorov, aby sa prihlásili v sakristii na konkrétnu hodinu, aby sme zabezpečili nepretržitú adoráciu, tak aby Pán Ježiš nezostal sám
  • Na budúcu nedeľu pri svätej omši o 11.00 hod. bude v našej bazilike ustanovený podľa obradu za nového mimoriadneho vysluhovateľasvätého prijímania pán Miroslav Cičila. Tešíme sa na jeho službu v našej farnosti, ktorá je tak potrebná.
  • Prosíme všetkých prihlásených pútnikov na farskú púť do Francúzska o doplnenie chýbajúcich osobných údajov a taktiež o doplatenie zostatku ceny púte najneskôr do 31.5.2023 – je to 165 euro. Prosíme o dodržanie termínu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*