Liturgický kalendár
V sobotu je spomienka na sv. Ritu z Kassie (Cascie)
Budúca nedeľa je slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Úmysly sv. omší:

7. veľkonočná nedeľa 16. 05. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za +v očistci
Za BP pre Silviu, Michala, Alžbetku, Michaelu a Magdalénku
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za dar živej viery pre všetkých členov rodiny
Pondelok 17. 05. 2021 8,00
18,00
Za +v očistci
Za +Stanislava Radiča
Utorok 18. 05. 2021 8,00
18,00
Za +v očistci
Za +Jaroslavu
Streda 19. 05. 2021 8,00

18,00

Za +v očistci

Za živú vieru a čisté srdce pre Viktorku

Štvrtok 20. 05. 2021 8,00
18,00
Za +v očistci
Poďakovanie za manžela
 
Piatok 21. 05. 2021 8,00
18,00
Za +v očistci
Za +Helenu a Tarzíciusa
Sobota 22. 05. 2021 8,00
18,00
Za +v očistci
Za BP pre deti
Zoslanie Ducha Svätého 23. 05. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za +manžela Rudolfa
Za dary DS a BP pre celú rodinu
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Ku cti DS

Pri vstupe do kostola je potrebné si dezinfikovať ruky.

  • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty FFP2 respirátorom.
  • Sväté prijímanie sa na základe reskriptu KBS podáva do rúk.
  • Kapacita nášho kostola je 37 ľudí. Deti do 10 rokov sa do tohoto počtu nerátajú.
  • Vo štvrtok adorácia Getsemani o 21, 00 hod. ako pôvodne.
  • Pozývame na krátku adoráciu vždy pol hodinu pred sv. omšou.
  • V mesiaci máj sú mariánske pobožnosti vždy večer o 18.00 hod. po nich bude sv. omša.
  • Od sviatku nanebovstúpenia začíname deviatnik k Duchu Svätému. Až do soboty pred Zoslaním DS.
  • Ďakujeme ženám, ktoré v piatok upratali kostol.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*