Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Vo štvrtok je  slávnosť  Nanebovstúpenie Pána, je to prikázaný sviatok
Budúca nedeľa je 7. Veľkonočná.
Úmysly sv. omší:       

6. Veľkonočná nedeľa 14. 05. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +mamičku
Za BP a dary DS pre celú rodinu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Rozáliu a Jozefa Bolgáčových
Pondelok 15. 05. 2023 08,00
18,00
Za + rodinu Besedičovú
Za BP, dary DS  a ochranu PM pre Andrejku k narodeninám
Utorok 16. 05. 2023 08,00
18,00
Za BP a šťastný pôrod pre Annu
Poďakovvanie za 85 rokov manžela
Streda  17. 05. 2023 08,00
18,00
Za zdravie, BP pre Silviu, Michala, Alžbetku, Magdalénku a Michaelku
Za BP pre rodinu Turanskú
Štvrtok 18. 05. 2023 08,00
18,00
Za potrebné milosti pre Alexandru
Za +rodinu Turčanovú a Slovákovú
Piatok 19. 05. 2023 08,00
18,30
Za +Júliu a ostatných z rodiny
Za Daniela, Máriu a Šimona
Sobota 20. 05. 2023 08,00
18,00
Za BP a zdravie pre mamičku a bábätko
Za ku cti Ducha Svätého
6. Veľkonočná nedeľa 21. 05. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +manžela Marka
Za +Štefana, Vladimíra, Milana, Albínu a Jozefa Slezákových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Štefana Bolgáča
  • Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli dôstojne pripraviť slavnosť prvého svätého prijímania deti v našej bazilike: otcovi Chryzostomovi, pani organistke, rodičom, pani Janke Šemetkovej.
  • Už dnes si Vás dovoľujeme pozvať na večernú sv. omšu 22. mája (t. j. budúci pondelok) na slávnosť požehnania sochy sv. Rity. Spolu s jej sochou privítame v našej bazilike aj jej relikvie, ktoré na trvalo zostanú v našom kostole. Nech prítomnosť tejto svätice v týchto ťažkých časoch je pre nás povzbudením k modlitbe na jej príhovor. Prosíme, prineste si so sebou ruže, ktoré na konci omše požehnáme.
  • Prosíme všetkých prihlásených pútnikov na farskú púť do Francúzska o doplatenie zostatku ceny púte najneskôr do 31.5.2023 – je to 165 euro. Prosíme o dodržanie termínu.
  • Na budúcu sobotu 20.5.2022 pozývame deti na púť do Marianky. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou. Svätej omši o 14.30 bude predsedať otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.
  • Za pomoc a prácu v kláštornej záhrade ďakujeme pani Čílovej a mariánskym seniorom. Sme Vám vďační, že aj vďaka vašej práci a ochote je Marianka stále krajšia.
  • Pozývame Vás prečítať si Katolícke noviny. V nich nájdete článok o našom pútnickom mieste v Marianke.
  • Dnes oslavujeme deň matiek. Všetkým mamám prajeme všetko najlepšie a tým, ktoré už odišli do večnosti, vyprosujeme nebeskú radosť. Prijmite naše najúprimnejšie želania.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*