Liturgický kalendár
Vo štvrtok je  slávnosť Nanebovstúpenia Pána
V piatok je sviatok sv. Mateja, apoštola
Budúca nedeľa je 7. veľkonočná nedeľa
Úmysly sv. omší:

6. veľkonočná nedeľa 09. 05. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za Mária a Emmu
Za rodinu Jánošovú a staržch rod. z oboch strán
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za + Jozefa Krajčíra
Pondelok 10. 05. 2021 8,00
18,00
Za +Milana Kopačku
Za Mária a Emmu
Utorok 11. 05. 2021 8,00
18,00
Za dar zdravého dieťaťa pre manželov
Za +Rozáliu Novakovú a dcéru Helenu Kotlebovú
Streda 12. 05. 2021 8,00

18,00

Za +Milana
Za Zdravie a BP pre pátra Mareka
Štvrtok 13. 05. 2021 7,00
18,00
Za BP a potrebné milosti pre Zuzanu – narodeniny
Za +otca
 
Piatok 14. 05. 2021 8,00
18,00
Za +st. rodičov Annu, Františka, Máriu, Adolfa a Mateja
Za BP a dary DS a potrebné milosti pre Andrejku
Sobota 15. 05. 2021 8,00
18,00
Za +rodičov Jána a Karolínu a súrodencov
Za zdravie a BP pre rodinu a milosť obrátenia
7. veľkonočná nedeľa 16. 05. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za +v očistci
Za BP pre Silviu, Michala, Alžbetku, Michaelu a Magdalénku
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za dar živej viery pre všetkých členov rodiny
  • Pri vstupe do kostola je potrebné si dezinfikovať ruky.
  • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty FFP2 respirátorom.
  • Sväté prijímanie sa na základe reskriptu KBS podáva do rúk.
  • Kapacita nášho kostola je 37 ľudí. Deti do 10 rokov sa do tohoto počtu nerátajú.
  • Vo štvrtok adorácia Getsemani bude hneď po sv. omši. Vo štvrtok bude výnimočne sv. omša o 7.00 hod. Pozývame na krátku adoráciu vždy pol hodinu pred sv. omšou.
  • V mesiaci máj budú mariánske pobožnosti vždy večer o 18.00 hod. po nich bude sv. omša.
  • Na sviatok nanebovstúpenia začíname deviatnik k Duchu Svätému.
  • V zadnej časti baziliky je časopis Rebrík pre deti, pre ostatných časopis Gethsemani.
  • Ďakujeme ženám, ktoré upratujú kostol

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*