Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú ako cez bežný deň a sv. omša v stredu o 18,00 hod. bude už zo slávnosti
V piatok je spomienka na sv. Ritu z Cascie
Budúca nedeľa je 7. Veľkonočná
Úmysly sv. omší:

6. veľkonočná nedeľa 17. 05. 2020 08:00
09:30
 
11:00
18:30
Za BP pre Silviu, Michaelu, Alžbetu, Magdalénu a Silviu
Svätá omša pre rodiny, deti a mládež
Na úmysel
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Elenu, Vladimíra a starých rodičov
Pondelok 18. 05. 2020 08:00
 
 
18:00
Za +Stana Jaroša, Stana Horného, Stana Dusíka, Hieronyma Mokrohájskeho, Vilmu Rejmanovú a predkov
Za +Richarda
Utorok 19. 05. 2020 08:00
 
18:00
Za +Danku Sedláčkovú, Máriu Živnú, Petra Psíka.Jána a Michala Gľondových, príbuzných a predkovZa +Augustína Bubniča a rodičov z oboch strán
Streda 20. 05. 2020 08:00
 
18:00
Za +Lujzu a Karola Zuzákových, Jána, Michala a Pavlínu Zemanových, príbuzných a predkov
Za +Pavla a Hermínu a dcéru, sestru Imeldu a Vladimíra Ruskových
Štvrtok 21. 05.  2020 08:00
 
18:00
Za + Štefana, Martu a Mirka Kašičkových, rodinu Kvetkovú, príbuzných a predkov
Za +Vlada Lukáča, Františka Sekucia, Gabrielu Brezovú, Jozefa Kalného, Ladislava Domiana, príbuzných a predkov
 
Piatok 22. 05. 2020 08:00
 
 
18:00
Za +starých rodičov Jána a Zuzanu Jakubových a Jozefa a Katarínu Valčekových, rodinu Mikušovú príbuzných a predkov
Za +Helenu a Tarzíciusa
Sobota 23. 05. 2020 08:00
18:00
Za +manžela Rudolfa
Za +Milana a Stanislava Osuských
7. veľkonočná nedeľa 24. 05. 2020 08:00
09:30
 
11:00
18:30
Za +Júliusa a Annu
Svätá omša pre rodiny, deti a mládež
Za +Miroslava Ševčíka
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a uzdravenie pre Janu

– O 14,30 hod. sú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou. Každý štvrtok adorácia za kňazov po svätej omši o 21.00 hod adorácia Getsemani
-Ohľadne pohrebov, sv. spovedí a zaopatrovaní chorých alebo zomierajúcich sa obráťte na kňaza v sakristii po svätých omšiach večer. Prosíme vás aby ste rešpektovali organizátorov, ktorí pri bráne kostola budú dbať na dodržiavanie opatrení pri bohoslužbách. Od dnešnej nedele spovedáme v kaplnke sv. Anny a v starej spovednici. V Piatok je celodenná farská poklona sviatosti oltárnej. V pondelok je storočnica narodenia Jána Pavla II. Po večernej sv. omši sa pomodlíme litánie k jeho úcte  a prijmeme požehnanie relikviami. Naďalej Vás prosíme aby ste dodržiavali hygienické opatrenia.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*