Liturgický kalendár
V stredu je Popolcová streda
Budúca nedeľa je 7.  nedeľa cez rok.

Úmysly sv. omší:

6.  nedeľa cez rok 14. 02. 2021 1.
2.
3.
4.
Za +Valenta, Alojza a Pavla Murányiových
Za +Slávku Jurdíkovú
za farníkov pútnikov a dobrodincov
za duše v očistci
 
Pondelok
 
15. 02. 2021
 
1.
2.
Za +Štefana a Annu Pšenkových
Za zdravie, BP a silu v práci pre syna Andreja
Utorok 16. 02. 2021 1.
2.
Za +Julianu
Za +Herberta
Streda 17. 02. 2021 1.
2.
Za BP pre Ladislava
Za BP a potrebné milosti pre Veroniku
Štvrtok 18. 02. 2021 1.
2.
Za BP a potrebné milosti pre Martu
Za BP a požehnanie pre  syna Pavla
Piatok 19. 02. 2021 1.
2.
Za BP pre Gabiku
Za +otca Jána Konečného
 
Sobota 20. 02. 2021 1.
2.
Za BP pre Jarmilu
Za BP pre rodinu
1.  pôstna nedeľa 21. 02. 2021 1.
2.
3.
4.
Za +rodičov, st. rodičov a prarodičov z oboch strán
Poďakovanie za 50 r. života a 25 rokov manželstva
za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Ondreja Kosibu
  • V týchto ťažkých dňoch sme srdcom s Vami našimi veriacimi.
  • omše streemujeme o 18,00 hod. cez týždeň a v nedele a sviatky 9,30
  • Kostol je otvorený pre samostatnú modlitbu od 9,00 hod. do 17,00 hod. cez týždeň a o 11,00 do 17, 00 hod. v nedeľu.
  • Vo štvrtok je svetový deň chorých, v našich modlitbách pamätáme na všetkých chorých.
  • V stredu sa začína veľký pôst. V tento deň platí prísny pôst t. z. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu a dosýta sa najesť môžeme len raz v ten deň a dva krát menej. Pôst platí pre katolíkov od 14.  – 60. roku života
  • V piatky povzbudzujeme všetkých k individuálnej modlitbe – pobožnosti Krížovej cesty

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*